Sverige

Lönekartläggning

Att analysera löner ur ett jämställdhetsperspektiv är en del i det belöningsstrategiska arbetet. Dessutom ställer Diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare med minst 10 anställda skall utreda och motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Är du ute efter att förstå jämställdhet inom organisationen men undrar var du ska börja? Aon erbjuder en rad tjänster som kan hjälpa din organisation med denna viktiga fråga.

Aons Lönekartläggningsverktyg ger ett enkelt, metodiskt och kostnadseffektivt sätt att utvärdera löneskillnader i din organisation. Aon har med lång erfarenhet och erfarna konsulter möjlighet att under lönekartläggningsprocess erbjuda:

  • Projektledning
  • Utbildning / information
  • Verktyg för att genomföra arbetet
  • Löpande rådgivning under processen.

Klicka här för att kontakta oss.

Kontakta oss