Sverige

Ersättningar till ledande befattningshavare

Inom ersättningar till ledande befattningshavare har Aon ett fokus: att hjälpa företag att utforma och införa ersättningspolicys som bidrar till att de uppfylla sina strategiska mål.

Ersättningar till ledande befattningshavare har många målsättningar – inklusive retention, belöning och incitament. I en värld av ökad reglering, granskning och komplexitet, har det blivit mer och mer uppenbart att detta är ett område där företag behöver råd från specialister.

Ersättningskommittéer behöver bemöta allt fler frågeställningar, däribland:

  • Att säkerställa att ersättningspolicyn passar med företagets strategi
  • Betala för prestation och undvika belöning för misslyckanden
  • Jämföra löner mot relevanta och rätt bolag
  • Nyttja oberoende och korrekt lönestatistik
  • Konstruktivt bemöta aktieägare

Aon inser att vi är i en era där styrningen av ersättningar till ledande befattningshavare blir alltmer ”datadriven”. Beslut som backas upp av data som kan verifieras värdesätts högt.

Aons lösningar erbjuder specialister och investerare tillgång en omfattande uppsättning verktyg, data samt insikter för att bemöta frågeställningar inom området för ersättningar till ledande befattningshavare samt finna underlag för beslutsfattande. Dessa inkluderar:

  • Undersökningar
  • Benchmarking / Lönejämförelser
  • Mäta prestationsuppfyllnad och engagera LTIP deltagare
  • Bedömningar för redovisningsändamål

Klicka här för att kontakta oss.

Kontakta oss