Sverige

Total Rewards Strategy

För många organisationer finns det en tydlig möjlighet att öka avkastningen på sin belöningsinvestering genom att förstå de anställdas belöningspreferenser, och att ha en tydlig strategi att länka belöning med både affärsbehov och de anställdas behov.

Varje verksamhet måste utgå från sina förutsättningar och utforma en belöningsstrategi som på bästa sätt bidrar till att verksamheten uppnår sina visioner och mål på såväl kort som lång sikt. Aon har dels färdiga verktyg men kan också bistå med att utveckla verktyg och processer för att säkerställa rätt belöningsstrategi samt stöd under implementeringen i organisationen.

Öka avkastningen på er belöningsinvestering

Aons konsulter hjälper till med design eller granskning av er organisations ersättningsstrategi för att säkerställa att den överensstämmer med era HR- och affärsmål.

Vi kan hjälpa er att hantera ett fullt spektrum av frågor genom en väl konstruerad belöningsstruktur. Detta omfattar:

  • målstyrd lönesättning
  • sambandet mellan lön och prestation
  • transparant och öppen kommunikation
  • enhetlighet över medarbetargrupper
  • hållbar belöningsstruktur utifrån ett kommersiellt perspektiv oberoende av marknadscykel
  • förståelse kring vilken roll erkännandeprogram bör spela i den totala belöningsstrategin

Vi hjälper dig utveckla en total belöningsstrategi som säkerställer att ert förmånsprogram verkligen skiljer er från konkurrenter och återspeglar vad organisationen står för.

Implementera struktur och system för att maximera effektivitet

Aons konsulter har lång erfarenhet inom industrisektorer, i kombination med oöverträffade insikter från av våra löneundersökningar. Med denna unika kombination av kunskap, kan vi avgöra er organisations nuvarande marknadsposition, identifiera målmarknader och positioner och fastställa den optimala blandningen av grundlön, förmåner och prestationsbaser ersättning för era anställda.

Utveckla, granska och kommunicera policyer

Policys är länken mellan er belöningsstrategi och hur era chefer faktiskt använder sig av belöningar i alla dess former. Våra konsulter kan hjälpa till med utveckling, granskning och kommunikation av policys för alla typer av ersättning, inklusive ersättningspolicy för fusioner och förvärv och personalomsättning.

Klicka här för att kontakta oss.

Kontakta oss