Sverige

Olja och Gas undersökningar

I Storbritannien genomför Aon undersökningar för Oil & Gas UK (OGUK) medlemmars räkning. Olja & Gas UK (OGUK), är det ledande representativa organet för den brittiska offshore olja och gas industrin. Undersökningarna innehåller ersättningsdata från ca 30 OGUK medlemsorganisationer, som omfattar cirka 12 000 anställda. De fokuserar på upstream operatörer i Nordsjön och ger robust marknadsdata för ersättningar och förmåner för att stödja organisationernas policys för belöning och ”talent”.

Aon hanterar flera undersökningar inom denna sektor, inklusive:

  • Oil & Gas UK (OGUK) Operators' Pay and Allowances Survey: med fokus på tekniska roller
  • Oil Sector Business Functions Survey: med fokus på roller inom stödfunktioner
  • Oil Sector Pensions Survey: fokuserar på pension - prevalens, praxis och värden
  • Oil Sector Benefits Survey: fokuserar på förmåner - prevalens, praxis och värden Oil Sector Benefits Index Survey: kvantitativ analys av konkurenskraften av pensioner och förmåner (med data från både pensions- och förmåndsundersökningen)
Kontakta oss