Sverige

Sales Force Compensation

Vi skräddarsyr vår rådgivning inom Sales Force Compensation kund-för-kund. Vi nyttjar både vår internationella och lokala marknadskunskap, kunskap inom olika branscher för att identifiera den bästa lösningen för ert företag. Tillsammans med diagnostikverktyg använder vi denna kunskap för att utveckla en förståelse för era affärsmål och deras inverkan på försäljningsprocessen.

När vi har uppnått en förståelse för er säljkårs struktur undersöker vi nyckelfrågor såsom: marknadsposition, säljcykel, försäljningskanaler, produkter, marknadsföringssupport, efterlevnadsprocesser, autonomi och kundsupport.

Den profil vi upprätta hjälper oss att ta itu med följande problem:

  • Strategisk – konkurrensställning, finansiering, erkännande och performance management
  • Taktiskt – kriterier, balans, timing, mål, formler; och
  • Administrativt – tak, garantier, nyanställningar, avgångar, övergångar.

Klicka här för att kontakta oss.

Kontakta oss