Sverige

Rådgivning för Finanssektorn

McLagan är ett marknadsledande konsult och benchmarking företag som erbjuder rådgivning inom Performance och Rewards för finanssektorn. Vårt mål är att tillhandahålla komplett och robust data tillsammans med djup industrispecifik expertis som hjälper våra kunder och deras föränderliga organisatoriska behov att genomföra deras långsiktiga affärsstrategier.

Vi hjälper våra kunder att fatta affärsmässiga beslut baserat på fakta kring såväl marknadslöner som finansiellt resultat för företagen i finanssektorn. En förutsättning för att kunna allokera tillräckliga resurser där affärsmöjligheterna finns, är att ha tillgång till marknadsdata.

Finslipade helhetslösningar för beslutsfattande

 • Djupgående branschexpertis inom finanssektorn: vår specialisering inom finanssektorn möjliggör för oss att tillhandahålla faktabaserad rådgivning inramad i affärssammanhang.
 • Ledningsperspektiv: våra rekommendationer utgår från marknaden, inklusive rådande regelverk inom HR och marknadspraxis.
 • Erfarna konsulter: varje projektteam leds av en seniorkonsult för att säkerställa högsta kvalitet, professionalism och service i våra leveranser.
 • Integrerade globala tjänster: vårt världsomspännande team och kunskapsbas balanserar global erfarenhet med ett lokalt fokus.
 • Integritet och diskretion: vi anpassar vår rådgivning och skräddarsyr varje projekt för att möta våra kunders mål och syften.

Våra lösningar

 • Insikter och intelligens om marknaden: vårt omfattande sortiment av marknadspraxisundersökningar täcker alla aspekter av Rewards och Performance inom finanssektorn.
 • Ersättning till ledande befattningshavare: Vi är den ledande leverantören av konsulttjänster inom ersättning till ledande befattningshavare i organisationer med finansiellverksamhet. Vi tillhandahåller ett komplett utbud av ersättningsrelaterade konsulttjänster som stöder din organisations ersättningsstrategi.
 • Performance / Rewards: vår marknadsdata tillsammans med vår erfarenhet i både performance och rewards relaterade frågor hjälper våra kunder att navigera denna process på ett unikt vis.
 • Trendrapporter: Våra tidiga publiceringar av trendrapporter kan användas för att bistå vid översyn och utvärdering av föregående lönerevidering och för återrapportering om resultat till huvudintressenter.
 • Rådgivning om regelverk: Vi nyttjar marknadsledande data, insikter, expertis och vårt samarbete med New Bridge Street för att öka förståelsen, hantera risker och utveckla lösningar som byggs utifrån dina behov.
 • Skräddarsydd rapportering och konkurrenskraftiga assessments: en konkurrenskraftig assessment-process som kan anpassas till ett brett spektrum av målgrupper från C-nivå till analytiker.

För mer information om McLagan, vänligen besök deras hemsida.

Kontakta oss