Sverige

Performance Management

Utmaningarna som den nuvarande ekonomiska miljön har förändrat spelet för att hantera prestanda och leverera resultat. Begränsade budgetar och kostnadsnedskärningar har gjort företag att fokuserar finansiella resurser till ”talent”, och inför icke-finansiella belöningsmodeller. Företag måste nu anpassa sig till den nya efter krisen miljön att säkerställa att deras prestanda förvaltningsprocessen är effektiv.

Vanligtvis följer vi en tre-stegs-process när vi hjälper kunder att förbättra sin performance management process:

  • Granska nuvarande praxis. Viktiga frågor att lyfta fram är: ”Vad försöker ni uppnå? Vad är era viktiga prioriteringar? Vilka aspekter av processen fungerar och fungerar inte, och varför?
  • Bygg en enkel och meningsfull process som tillgodoser det mest grundläggande. Tillsammans med kunden fastställer vi tydliga mål som baseras runt olika intressenters behov. Det är viktigt att vara realistisk och skära ned på komplexitet. Skapa en tydlig riktning från toppen, men fokusera på kvaliteten på samtal och anställdas upplevelse genom den årliga cykeln. Det är viktigt att göra processen så användarvänligt som möjligt.
  • Möjliggör för goda samtal. Vidareutbilda, involvera och engagera chefer och medarbetare om processen. Se till att linjechefer får tillräcklig vägledning från HR och att informationssystemen används som stöd, istället för att driva processen. Övervaka och vidta åtgärder för att förbättra täckning och kvalitet.

Klicka här för att kontakta oss.

Kontakta oss