Sverige

Rörlig lön - Design

Vi vet vikten av en prestationsbaserad ersättningsplan

En tydlig prestationsbaserad ersättningsplan hjälper motivera anställda att uppnå sin bästa prestationsnivå. Våra konsulter kan bistå med utformandet av nya planer eller att granska befintliga planer för alla former av prestationsbaserade ersättningslösningar, inklusive försäljningsprovision, kort- och långsiktiga incitament, bonusar och system för erkännande.

Incitament för framgång

På Aon jobbar vi med HR-medarbetare utövare för att hjälp er med tillvägagångssätt för att utforma och implementera korta och långsiktiga incitamentsprogram (STI/LTI) och praxis. Vi hjälper er förstå förhållandet mellan prestation och utfall, verktyg, ”best practice” och hjälper till med genomförandet och kommunikation av programmen.

Klicka här för att kontakta oss.

Kontakta oss