Sverige

Långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) - Design

Aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram är en viktig komponent i de ledande befattningshavarnas ersättningsstrukturer och dessutom en komponent som skapar betydande debatt bland investerare och media.

Vi ger råd om utformning och implementering av alla typer av långsiktiga incitamentsprogram, traditionella aktieoptioner, prestationsaktieprogram där tilldelning villkoras av företagets resultat, aktiematchningsprogram där befattningshavare investerar i aktier och får extra aktier från bolaget och även värdeskapande planer (Value Creation Plans) där avkastningen som överstiger en förbestämd tröskel delas mellan ledning och aktieägare.

Klicka här för att kontakta oss.

Kontakta oss