Sverige

Årsbonus (STI) - Design

Årsbonus spelar en allt viktigare roll i de ledande befattningshavarnas ersättningspaket.

Vi hjälper företag att utforma och implementera deras kortsiktiga incitamentsprogram. Dessutom ger vi råd om uppskjuten bonus, (där en del av bonusen skjuts upp till en tid bortom slutet av budgetåret, vanligtvis i aktier), och ”clawback”-provisoiner (där en tidigare bonus kan återkallas om den betalats felaktiga resultat).

Klicka här för att kontakta oss.

Kontakta oss