Sverige

Jobbarkitektur

Dagens komplexa arbetsmiljö driver ett ökat behov för organisationer att förstå dess sanna struktur och sammansättning av roller och det värde som de tillför. Jobbarkitektur, om korrekt utformat, gör det möjligt för anställda att förstå vilka karriärmöjligheter som är tillgängliga för dem. Det är således ett kritiskt verktyg för att behålla ”talent” och ge dem möjlighet att visualisera sin fortsatta utveckling under hela sin karriär.

Jobbarkitektur är ett systematiskt sätt att organisera roller inom ett företag och dess grund bygger på:

  1. Arbetsvärdering
  2. Identifierande av jobb- eller funktionsfamiljer

Vad är fördelen med en jobbarkitektur?

  • Definierar, bedömer och hanterar rollers relativitet och likvärdigheter
  • Ger en plattform för att definiera karriärvägar och successionsplanering
  • Skapar en plattform för att utveckla globala belöningsstrategier
  • Möjliggör implementering av HR cloud solutions
  • Möjliggör definitioner av olika behörigheter inom företag och geografier
  • Förbättrar hastigheten och effektiviteten av organisatoriska förändringar - i synnerhet: organisationsdesign, bemanning och anställdas rörlighet

Aon har identifierat 19 jobbfamiljer och 90 discipliner som lätt kan anpassas till dina specifika organisatoriska behov. Vi har även särskilda familjer utvecklats för våra industrivertikaler såsom olje- och Gas-, fastighets- och bilindustrin.

Ta konsekventa och försvarbara belöningsbeslut

Jobbanalys innebär en av våra konsulter systematiskt identifierar och dokumenterar viktig information som är associerad med jobbroller inom er organisation. Detta kan inkludera huvudsakliga ansvarsområden, aktiviteter, kompetens, arbetsmiljö och utbildningsnivåer.

En jobbanalys kan gynna din organisation genom:

  • att du kan få en fördjupad förståelse av innehållet i din organisations roller
  • att leverera resultat som kan användas för att förbättra personalstrategier, aktiviteter och processer

Klicka här för att kontakta oss.

Kontakta oss