Sverige

Förmåner och Personalpolicys - Europa

Undersökningen gällande Förmåner och Personalpolicys ger en detaljerad inblick i aktuella förmåner och personalpolicys på sju huvudmarknader i Europa: Österrike, Frankrike, Tyskland, Irland, Spanien, Schweiz och Storbritannien. Rapporten innehåller följande områden:

  • Förmåner - effektivitet
  • Pension
  • Försäkrade förmåner
  • Betalade ledighet
  • Övriga förmåner
  • Bil och transport förmåner
  • Lön och erkännande
  • Aktiesparprogram
  • Personalpolicy och praxis

Klicka här för att kontakta oss för mer information.

Kontakta oss