Sverige

Grundlön – Strukturer & Design

Att attrahera, motivera och behålla ”talent” är en av de största utmaningarna för tillväxt i konkurrensutsatta branscher. Det är därför det är viktigt att ha ersättningsprogram och prestationsbaserade program som betonar det kombinerade värdet av löner och förmåner. Aons konsulter vet hur man kan omvandla HR utmaningar och krav till ersättningslösningar anpassade till era specifika affärsmål.

Vi hjälper er med design, utveckling, implementering och översyn av nya och befintliga ersättningsstrukturer och system som uppfyller era affärsbehov. Vårt konsultteam erbjuder både rådgivning och erfarenhet som säkerställer att er lösning både baseras på ’best practise’ samt är praktisk att genomföra.

Ersättningsstrukturer för fast lön som passar dina behov

Vi skapar ersättningsstrukturer för fast lön som inte bara anses konkurrenskraftiga på marknaden, men även speglar hur anställda utvecklas genom sina karriärer inom en organisation. Beroende på din organisation, kan vi rekommendera breda spann, karriärnivåer, arbetsvärdering eller en helt kundanpassad lösning.

Vi tar hänsyn till storleken på er organisation, er bransch, den strategiska inriktningen av verksamheten och de ersättningsresurser som finn tillgängliga inom organisationen för att administrera systemet. Vi vet från vårt omfattande arbete inom engagemang vikten av att anpassa ersättningsstrukturer med karriärvägar på organisationen - ett helintegrerat system för både ”talent” och belöningar.

Klicka här för att kontakta oss.

Kontakta oss