Netherlands

RBF Maturity Assessment

 

Welke risico’s binnen uw organisatie moeten beheerst of verzekerd worden? Hoe hoog moeten de verzekeringslimieten zijn? En welke risico’s wilt en kunt u zelf dragen? Deze belangrijke beslissingen neemt u op basis van objectieve en onderbouwde argumenten. De RBF maturity assessment geeft u inzicht in de volwassenheid van uw organisatie op het gebied van risico- en verzekeringsmanagement en geeft aan op welke gebieden verbeteringen mogelijk zijn.

 

Welke inzichten levert dit op?

Na het assessment ontvangt u een rapport en bespreken we de score met u. Deze score geeft weer wat het huidige volwassenheidsniveau van uw organisatie is en hoe deze zich verhoudt tot het totale gewenste ambitieniveau.

We onderscheiden hierbij de volgende onderdelen:

  • Inzicht in operationeel risicoprofiel
  • Inzicht in scenario’s met een hoge impact
  • Optimaliseren van risicokosten
  • Effectief gebruik van risicobeheersmaatregelen
  • Inrichten risico- en verzekeringsmanagement

We sluiten af met een concreet advies, waarbij we toelichten wat de hoogste prioriteit zou moeten zijn op de korte en middellange termijn.

 

Vraag het assessment aan

Neem contact op met [email protected] of met uw accountmanager.