Netherlands

De ontwikkelingen en risico's in de voedselindustrie

 

De kracht van weerbaarheid en innovatie in de voedingsindustrie

Klimaatverandering, de energietransitie en het veranderende consumentengedrag hebben een steeds grotere impact op de productie en distributie van voedsel: de vraag naar lokaal gekweekt en duurzaam geproduceerd voedsel stijgt, het aandeel plantaardig voedsel breidt steeds verder uit en een langere houdbaarheid wint weer terrein ten koste van de versproducten. Het huidige landbouwsysteem is niet langer houdbaar: technologische innovaties moeten de ecologische efficiëntie verbeteren en de opbrengsten vergroten.

Binnen de toeleveringsketen heeft er ook een verschuiving plaatsgevonden: deze was eerst sterk gericht op kostenreductie en het voorkomen van overschotten. Mede door de COVID-19-pandemie is de focus op voedselveiligheid verscherpt en is beter zicht nodig op de productielijn en voorraadbeheer. De risico’s in de keten en de kosten van altijd kunnen voldoen aan de vraag moeten beter beheersbaar worden. Tegelijkertijd biedt de transitie naar een circulaire economie ook een kansen voor nieuwe ondernemers en huidige ketenpartners: wie op tijd instapt op deze ontwikkelingen maakt zijn onderneming toekomstbestendig.

Risico’s met grote impact
Nieuwe businessmodellen, vergaande ketenintegratie, schaalvergroting en technische innovaties zijn door de hele keten heen de zichtbare antwoorden op deze ontwikkelingen. Dit maakt bedrijven echter ook veel kwetsbaarder voor schade, zoals voedselcontaminatie, brand, aansprakelijkheid en bedrijfsonderbreking. Maar ook cybercrime: volgens de Global Risk Management Survey 2021 inmiddels tot het grootste risico’s op bedrijfsstilstand. En hoe krijgt en behoudt u goed opgeleid personeel? Een sector in transitie biedt nieuwe kansen. Het managen van de bijbehorende risico’s vraagt om een integrale aanpak. Inzicht krijgen in uw bedrijfs- en sectorspecifieke risico’s en er grip op houden is dan ook essentiëel om uw bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen, juist in deze tijd van een verharde verzekeringsmarkt.

 

Belangrijke uitdagingen voor de voedingsindustrie

Verantwoord risico’s nemen

Brochure

Welke risico’s loopt uw organisatie bij het wegvallen van de toevoer van uw productielijn? Hoe groot is uw aansprakelijkheid in de keten? Om deze vragen goed te kunnen aanpakken, is een integrale aanpak nodig waarbij risico-, crisis- en continuïteitsmanagement samenkomen. Dit gaat verder dan het werk van de risicomanager. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen moeten organisatorische silo’s doorbroken worden.

Lees meer over risico-, continuïteits- en crisismanagement

 
 

Product recall: calamiteit met grote impact

Voedselveiligheid icoon

Strenge afspraken en protocollen binnen de keten van de voedingsindustrie bieden helaas geen garanties omtrent voedselveiligheid. De oorzaak van een recall hoeft niet altijd bij uw bedrijf te liggen om toch de impact ervan te voelen. Naast financiële gevolgen, zorgt het ook voor een flinke reputatieschade, voor uzelf maar ook voor de sector. Hoe weerbaar is uw organisatie in zo’n situatie?

Lees meer over het beheersen van de risico’s en de impact van een recall

 
 

Cyberveiligheid vraagt integrale aanpak

Brochure

Tegenover de vele voordelen van digitalisering, automatisering en robotisering staat de toename van cyberrisico’s. Binnen uw eigen organisatie, maar ook in de waarde- en toeleveringsketen. Weet u bijvoorbeeld of uw bedrijfsgegevens in de gehele keten voldoende beveiligd zijn? En heeft u inzicht in de zwakke plekken die uw cyberveiligheid bedreigen? Onze cyberspecialisten geven u de nodige handvatten en oplossingen die uw risico’s beperken.

Lees meer over cyberveiligheid

 
 

Goed personeel krijgen en houden

Brochure

De food- en agri-sector blijft voorlopig nog wel in een war for talent verwikkeld. Hoe trek je de juiste specialisten aan? Wat maakt uw bedrijf tot een aantrekkelijke werkgever? En hoe houdt u medewerkers vitaal, betrokken en duurzaam inzetbaar?

Lees meer over de nieuwe uitdagingen voor HR

 
 

Wij helpen u graag

Door u te voorzien van betere informatie en goed advies helpen wij u betere beslissingen te nemen voor de toekomst. Alles met het doel uw organisatie zijn volledige potentieel te laten bereiken, te beschermen en te laten groeien.

Wij geven graag antwoord op uw specifieke vragen over schadeverzekeringen, aansprakelijkheid, cyberrisico’s, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Wij maken uw risico’s inzichtelijk, bieden u handige tools om risico’s te beperken en vinden verzekeringsoplossingen op maat.