Netherlands

Food

 

De kracht van innovatie in een risicogevoelige sector

De foodsector kent veel uitdagingen. De marges zijn krap, de regelgeving rondom voedselveiligheid en milieu wordt steeds complexer en gekwalificeerd personeel is niet altijd eenvoudig te vinden. Natuurlijke hulpbronnen nemen af terwijl de voedselproductie-vraag wereldwijd flink stijgt. Droogte en overstromingen beïnvloeden de kwaliteit van gewassen en ook internationaal is er steeds meer onzekerheid door politieke onrust en handelsconflicten. Hoe houd je je als organisatie staande en onderscheid je je van de concurrentie?

Flexibiliteit en weerbaarheid
Vergaande ketenintegratie en schaalvergroting zijn door de hele keten heen de zichtbare antwoorden op deze ontwikkelingen. Dit maakt bedrijven echter ook veel kwetsbaarder voor schade, zoals voedselcontaminatie, brand, aansprakelijkheid en bedrijfsonderbreking. Tegelijkertijd veranderen de bedrijfsmodellen in rap tempo door de toenemende digitalisering en automatisering.

 • Bedrijfsonderbreking
 • Reputatieschade
 • Cyberincidenten/datarisico’s
 • Economische achteruitgang
 • Het onvermogen gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden.

Deze risico’s tekenen zich ook duidelijk af binnen de foodsector en onderstrepen de noodzaak voor bedrijven om flexibiliteit en weerbaarheid te verankeren in de bedrijfsvoering, ook in deze tijd van een verharde verzekeringsmarkt.

Uw partner voor professioneel risico- en crisismanagement
Wilt u werk maken van professioneel risicomanagement om de juiste beslissingen te kunnen nemen voor uw bedrijf? Bent u op zoek naar een partner die ook tijdens een crisis het voortouw neemt? Neem dan contact op met onze sectorspecialisten op het gebied van

 • Banket & bakkerijen
 • Food recall
 • Diervoeders
 • Versproducten
 • Vlees
 • Zuivel

Zij kennen uw sector en uw risico’s en voorzien u van advies en oplossingen die passen bij uw wensen, visie en doelstellingen.