Netherlands

Pensioenfondsen

 

De pensioenmarkt heeft te kampen met een grote complexiteit en fluctuaties. Wijzigingen in wet- en regelgeving, te lage dekkingsgraden, de veranderende behoeften van werkgevers en werknemers en een stijgende pensioenleeftijd. Zaken die veel eisen van pensioenfondsen en die dynamiek veroorzaken. Meer dan ooit is het belangrijk dat u overzicht houdt in de veelheid van veranderingen over het pensioen. Dat u risico's herkent en kunt managen.

Risicomanagement voor pensioenfondsen

Risicomanagement heeft een duidelijke plek binnen ieder pensioenfonds. Toch lukt het veel fondsen nog niet om hier een doorlopend proces van te maken. Hoe kunnen fondsen het risicomanagementproces pragmatisch inrichten?
Risicomanagement voor pensioenfondsen 

Investmentconsulting

Heeft u als institutioneel belegger vragen over het beleggen van uw vermogen? Zoekt u een klankbord voor uw beleggingscommissie? Wilt u weten wat een goede beleggingsstrategie is? Of welke beheerder u het beste kunt kiezen? Heeft u behoefte aan tegenwicht in uw contact met vermogensbeheerders? Bij het beantwoorden van dit soort vragen biedt Aon u waardevolle ondersteuning. U krijgt deskundig advies over alle belangrijke vraagstukken rond beleggen en vermogensbeheer. Ook kunnen we u helpen bij het opstellen van een praktisch ESG-beleid.

Actuarieel advies

Pensioenvraagstukken zijn complex. Mede door wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderende wensen en behoeften van werkgevers en werknemers zal pensioen altijd een actueel onderwerp zijn. Ook de mogelijke aanpassingen van ons pensioenstelsel vragen om visie. Een goede strategische partner die overzicht heeft en inzicht in de mogelijkheden die de markt biedt is daarbij onontbeerlijk.