Netherlands

Duurzame inzetbaarheid

 

Uw medewerkers vitaal, gezond en gemotiveerd

Medewerkers zijn de motor van uw organisatie. Zet u een stap extra voor ze, dan ziet u dat terug. In hogere bedrijfsresultaten, meer klanttevredenheid en een hogere vitaliteit op de werkvloer. U bevordert de inzetbaarheid, verbetert de prestaties en beperkt de verzuimkosten. Dit vraagt om een heldere visie op duurzame inzetbaarheid.

 

Wat levert investeren in duurzame inzetbaarheid u op? Het mes snijdt aan twee kanten: aan de ene kant bevordert het de fitheid en het werkplezier van uw medewerkers, waardoor zij beter inzetbaar zijn, nu en in de toekomst. Ze blijven tevreden en meer betrokken bij het werk en voeren hun werk effectiever uit. Aan de andere kant beperkt u met dit beleid ook uw bedrijfsrisico’s. Fitte en gelukkige medewerkers betekenen minder verzuim, hogere medewerkers- en klanttevredenheid en betere prestaties. De organisatie gaat er dus als geheel op vooruit.

 

Veerkracht

Medewerkers die zich kunnen aanpassen wanneer de situatie daarom vraagt, maken uw organisatie veerkrachtig. Zeker wanneer zij deze veranderingen kunnen omzetten in kansen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat slechts 30% van de medewerkers veerkrachtig is. Zet personele veerkracht daarom hoog op de agenda.

Lees meer over veerkracht
 

Vitaliteit

Focus op vitaliteit van uw medewerkers, vergroot het werkplezier en de betrokkenheid. Vaak denkt men bij vitaliteit aan de lichamelijke gezondheid van medewerkers. De 5 factoren waar wij vitaliteit op meten zijn: lichamelijk, mentaal, sociaal, financieel en professioneel. Iedere medewerker verdient een individuele aanpak.

Ontdek wat u kunt doen 

Verzuim en preventie

Door te sturen op vitaliteit vergroot u de preventie van ziekteverzuim. En wanneer verzuim toch optreedt, heeft een vitale medewerker een grotere kans op een spoedige terugkeer naar werk. Focus daarom op de werkelijke reden van verzuim, door verder te kijken dan alleen de medische oorzaak.

Lees hoe u dit doet