Netherlands

Duurzame inzetbaarheid

 

Uw medewerkers vitaal, gezond en gemotiveerd

Medewerkers zijn de motor van uw organisatie. Zet u een stap extra voor ze, dan ziet u dat terug. In hogere bedrijfsresultaten, meer klanttevredenheid en een hogere vitaliteit op de werkvloer. U bevordert de inzetbaarheid, verbetert de prestaties en beperkt de verzuimkosten. Dit vraagt om een heldere visie op duurzame inzetbaarheid.

Wat levert investeren in duurzame inzetbaarheid u op?

Het mes snijdt aan twee kanten: aan de ene kant bevordert het de fitheid en het werkplezier van uw medewerkers, waardoor zij beter inzetbaar zijn, nu en in de toekomst. Ze blijven tevreden en meer betrokken bij het werk en voeren hun werk effectiever uit. Aan de andere kant beperkt u met dit beleid ook uw bedrijfsrisico’s. Fitte en gelukkige medewerkers betekenen minder verzuim, hogere medewerkers- en klanttevredenheid en betere prestaties. De organisatie gaat er dus als geheel op vooruit bij het investeren in duurzame inzetbaarheid.

 

Veerkrachtige medewerkers

Medewerkers die zich kunnen aanpassen wanneer de situatie daarom vraagt, maken uw organisatie veerkrachtig. Zeker wanneer zij deze veranderingen kunnen omzetten in kansen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat slechts 30% van de medewerkers veerkrachtig is. Zet personele veerkracht daarom hoog op de agenda.

Vitaliteit op de werkvloer

Focus op vitaliteit van uw medewerkers, vergroot het werkplezier en de betrokkenheid. Vaak denkt men bij vitaliteit aan de lichamelijke gezondheid van medewerkers. De 5 factoren waar wij vitaliteit op meten zijn: fysiek, mentaal, sociaal, financieel en professioneel. Iedere medewerker verdient een individuele aanpak.

Verbeter de preventie van ziekteverzuim

Door te sturen op vitaliteit vergroot u de preventie van het ziekteverzuim. En wanneer verzuim toch optreedt, heeft een vitale medewerker een grotere kans op een spoedige terugkeer naar werk. Focus daarom op de werkelijke reden van verzuim, door verder te kijken dan alleen de medische oorzaak.

 

Welke rol hebben werkgevers bij duurzame inzetbaarheid?

Om uw organisatiedoelstellingen te halen, is het cruciaal dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Werkgevers die investeren in de vakkennis, gezondheid en werk-privébelang van medewerkers, zorgen ervoor dat hun ontwikkeling is afgestemd op de behoeften van zowel henzelf als de organisatie. Om medewerkers langer duurzaam inzetbaar te houden, moeten werkgevers eerst onderzoeken wat de behoeften en wensen binnen de organisatie zijn.

 

Wij helpen u graag bij het verbeteren van duurzame inzetbaarheid

Wilt u ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Een goed, integraal vitaliteitsbeleid zorgt voor lagere kosten en hogere productiviteit, draagt bij aan de reputatie en levert een bijdrage aan de organisatiedoelstellingen. Aon helpt u hier graag bij. Lees onze whitepaper Veerkracht voor de toekomst of neem direct contact op.
Ik wil graag contact