Netherlands
 

Veerkrachtige medewerkers zijn essentieel voor uw organisatie

 

Mensgerichte organisaties zijn aantrekkelijkere werkgevers en zijn beter in staat om hun doelstellingen te behalen. Door te focussen op de vitaliteit en het welzijn van uw medewerkers, investeert u in de weerbaarheid van uw organisatie. Wanneer u nét dat stapje verdergaat, ervaren uw medewerkers meer werkgeluk, zijn zij loyaler aan uw organisatie en presteren zij beter. Investeren in de gezondheid en veerkracht van uw personeel loont.

Vitale en veerkrachtige medewerkers zorgen ervoor dat uw organisatie weerbaar blijft. Deze medewerkers zijn gemotiveerd op het werk (85%) en loyaal aan hun werkgever (93%). Uit onderzoek blijkt dat slechts 30% van de medewerkers op dit moment veerkrachtig is. Dat zit hem niet alleen in lichamelijke kracht, maar ook in financiële fitheid. Geldzorgen - voor nu en de toekomst – zorgen namelijk voor stress en beperken de veerkracht van medewerkers. Als organisatie kunt u hier veel in betekenen door in te zetten op duurzame inzetbaarheid en te zorgen voor sociale zekerheid en een goed pensioen. Op deze manier wordt en blijft u een aantrekkelijke werkgever voor uw medewerkers.