Netherlands

Ontwikkelingen en risico's binnen de mobility sector

 


Hoe toekomstbestendig is de auto-industrie?

De sector is sterk afhankelijk van de export en de (internationale) toeleveringsketen en daardoor erg kwetsbaar: dat heeft de pandemie nog maar eens extra benadrukt. De verstoringen in de aanvoer legden de productie nagenoeg stil en ook de vraag naar nieuwe auto’s nam sterk af.

Tegelijkertijd blijven technische innovaties van belang om de internationale concurrentiepositie te behouden, in een industrie die voor 90% leunt op export. Dit staat haaks op een bedrijfsvoering die veelal gericht is op marge-optimalisatie en kampt met een tekort aan goed technisch geschoold personeel.

Van traditionele automotive naar Smart Mobility

De verwachte opmars van de elektrische auto en de doorontwikkeling van autonome voertuigen is door de impact van de pandemie enigszins achtergebleven; de behoefte vanuit de markt daarentegen neemt steeds meer toe. De focus van consumenten verschuift daarnaast van bezit naar gebruik. Mobiliteit wordt steeds meer gezien als een service (Mobility as a Service). Van eenmalige grote aanschaf naar een veel flexibelere, duurzamere vorm. Deze trend heeft een enorme impact op de hele sector: leasemaatschappijen zien hun omzet in private-lease groeien, terwijl klassieke dealerbedrijven en schadeherstellers hun businessmodellen moeten herzien. De veranderingen in de markt brengen nieuwe kansen en risico’s met zich mee. Welke zijn dit en welke impact heeft dit op uw bedrijfsvoering?

 
 
 

Continuïteit waarborgen in de auto-industrie

 
 
Brochure

Om de toenemende risico’s in de keten te beheersen, nieuwe kansen in de (mobiliteits)markt doordacht op te pakken en uw organisatie weerbaar te maken, is een integrale aanpak nodig. Een aanpak waarbij risico-, crisis- en continuïteitsmanagement samenkomen. Dit gaat verder dan het werk van de risicomanager. Hoe pakt u dat aan voor uw organisatie?

Lees meer over continuïteitsmanagement

 
 

De impact van digitalisering

 
 
Brochure

Verregaande robotisering en digitalisering zijn onontbeerlijk in de auto-industrie en in de mobiliteit. Dit brengt ook meer cyberrisico’s met zich mee: binnen uw eigen organisatie, maar ook in de waarde- en toeleveringsketen. Weet u bijvoorbeeld of uw bedrijfsgegevens in de gehele keten voldoende beveiligd zijn? En heeft u inzicht in de zwakke plekken die uw cyberveiligheid bedreigen?

Lees meer over cyberveiligheid

 
 

Investeren of inkrimpen? Optimaliseer uw werkkapitaal

 
 
Brochure

Het is voor bedrijven binnen de mobiliteit en de auto-industrie van groot belang het werkkapitaal te optimaliseren.
Niet alleen om aan uw financiële verplichtingen te voldoen, maar ook om uw concurrentiepositie te verbeteren.
Een integrale aanpak is nodig om de financiële weerbaarheid organisatie structureel te vergroten.
Lees meer over vergroten van financiële ruimte

 
 

HR uitdagingen in de auto-industrie

 
 
Brochure

Door de druk op de sector is inkrimping van het personeelsbestand vaak de eerste kostenbesparing. Tegelijkertijd wordt het steeds lastiger om goed technisch geschoolde werknemers aan te trekken én te behouden. En hoe houd je je bestaande personeelsbestand vitaal, betrokken en duurzaam inzetbaar? Goed werkgeverschap kan hier een sleutelrol spelen.

Lees meer over de nieuwe uitdagingen voor HR

 
 
 

Uw partner in professioneel risicomanagement

Als risico- en verzekeringsadviseur helpen wij u graag met onze kennis van de sector, datagedreven inzichten en onze vooruitstrevende rol als het gaat om verzekerbaarheid van de nieuwe (Smart Mobility) risico’s. Wilt u werk maken van professioneel risicomanagement om de juiste beslissingen te kunnen nemen voor uw organisatie? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.