Netherlands
 

Stijgend ziekteverzuim vraagt om aanpak op meerdere terreinen

 


Het ziekteverzuim is sinds 17 jaar niet zo hoog geweest als nu. We ervaren een verslechterde werk-privébalans en een hogere mate van werkdruk. Dat heeft invloed op onze mentale en fysieke gezondheid.
De verzuimcijfers zijn deels beïnvloed door COVID-19, maar we zien dat de toename van ziekteverzuim al in 2015 is ingezet en steeds sneller toeneemt.

Veranderende werkomstandigheden en ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen, vragen veel van ons. Het wordt daarom steeds belangrijker om de verzuimbegeleiding onder controle te hebben. Maar dit is slechts de basis. Er valt nog veel te winnen op het gebied van preventie en het versterken van de vitaliteit en veerkracht van medewerkers. Een goede verzuimaanpak is daarom een aanpak op meerdere terreinen.

 
Wat zijn de meest voorkomende verzuimoorzaken?
Verreweg de meest voorkomende klacht waardoor medewerkers tussen de 15 en 68 jaar verzuimen, is griep of verkoudheid. In 2020 gaf 30 procent van alle medewerkers aan zich met dergelijke klachten wel eens te hebben ziekgemeld. In 70-80% van het ziekteverzuim is er echter geen directe medische aanleiding.
Meer over verzuimoorzaken 
 
Waarom is verzuimpreventie zo belangrijk?
Waar begint u als werkgever om ziekteverzuim te voorkomen? Een goede arbodienst is natuurlijk een belangrijke pijler in het terugdringen van verzuim, maar we gaan graag nog een stap verder. Verzuimreductie begint namelijk bij goede preventie. Wat kunt u doen en wat zijn uw wettelijke verplichtingen?
Naar verzuimpreventie 
 
Whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’
Om verzuim te beperken zorgt u goed voor uw medewerkers en investeert u in vitaliteit en veerkracht. Maar hoe doet u dat het best? In deze whitepaper leest u:
  • De belangrijkste thema’s van een helder vitaliteitsbeleid
  • Een handig stappenplan voor een effectieve verzuimaanpak
  • Voorbeelden om direct mee aan de slag te gaan
Download de whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’