Netherlands
 

Verzuimbegeleiding en -preventie

 


Het ziekteverzuim is sinds 18 jaar niet zo hoog geweest als nu. We ervaren een verslechterde werk-privébalans en een hogere mate van werkdruk. Dat heeft invloed op onze mentale en fysieke gezondheid, zo blijkt ook uit onze whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’. De verzuimcijfers zijn deels beïnvloed door COVID-19, maar we zien dat de toename van ziekteverzuim al in 2015 is ingezet en steeds sneller toeneemt. Ook tijdens de pandemie blijft de trend zich ontwikkelen. In het vierde kwartaal van 2021 was het verzuimcijfer 5,4% tegenover 4,9% een jaar eerder.

Veranderende werkomstandigheden en ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen, vragen veel van ons. Het is daarom steeds belangrijker om de verzuimbegeleiding onder controle te hebben. Maar dit is slechts de basis. Er valt nog veel te winnen op het gebied van preventie en het versterken van de vitaliteit en veerkracht van medewerkers. Een goede verzuimaanpak is daarom een aanpak op meerdere terreinen.

Download de whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’


 
Wat zijn de meest voorkomende verzuimoorzaken?
Verreweg de meest voorkomende klacht waardoor medewerkers tussen de 15 en 68 jaar verzuimen, is griep of verkoudheid. In 2020 gaf 30 procent van alle medewerkers aan zich met dergelijke klachten wel eens te hebben ziekgemeld. In 70-80% van het ziekteverzuim is er echter geen directe medische aanleiding. Lees meer hierover en de relatie tot vitaliteit via onderstaande link.
Meer over verzuimoorzaken 
 
Waarom is verzuimpreventie zo belangrijk?
Waar begint u als werkgever om ziekteverzuim te voorkomen? Een goede arbodienst is natuurlijk een belangrijke pijler in het terugdringen van verzuim, maar we gaan graag nog een stap verder. Verzuimreductie begint namelijk bij goede preventie. De leidinggevenden van uw organisatie spelen daarbij een belangrijke rol en het hebben van een verzuimprotocol. 
Naar verzuimpreventie 
 
Whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’
Om verzuim te beperken zorgt u goed voor uw medewerkers en investeert u in vitaliteit en veerkracht. Maar hoe doet u dat het best? In deze whitepaper leest u:
  • De belangrijkste thema’s van een helder vitaliteitsbeleid
  • Een handig stappenplan voor een effectieve verzuimaanpak
  • Voorbeelden van mogelijkheden om uw vitaliteitsbeleid vorm te geven
Download de whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’