Netherlands
 

Verzuimbegeleiding en -preventie

 


Ziekteverzuim in Nederland komt in 2022 na 20 jaar weer boven de 5%. De geschatte kosten voor het ziekteverzuim bedragen meer dan 18 miljard euro. Medewerkers ervaren een verslechterde werk-privébalans en een hogere mate van werkdruk. Dat heeft invloed op onze mentale en fysieke gezondheid, zo blijkt ook uit onze whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’. De verzuimcijfers zijn deels beïnvloed door COVID-19, maar we zien dat de toename van ziekteverzuim al in 2015 is ingezet en steeds sneller toeneemt. In het derde kwartaal van 2022 was het verzuimcijfer 5,0% tegenover 4,6% een jaar eerder.

Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en veranderende werkomstandigheden vragen veel van ons. Het wordt daarom steeds belangrijker om verzuimbegeleiding onder controle te hebben. Maar dit is slechts de basis. Er valt nog veel te winnen op het gebied van verzuimpreventie en het versterken van de vitaliteit en veerkracht van medewerkers. Een goede verzuimaanpak is altijd een aanpak op meerdere terreinen.

Download de whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’


 
Wat zijn de meest voorkomende verzuimoorzaken?
Verreweg de meest voorkomende klacht waardoor medewerkers tussen de 15 en 75 jaar verzuimen, is griep of verkoudheid. In 2021 gaf 30 procent van alle medewerkers aan zich met dergelijke klachten wel eens te hebben ziekgemeld. In 70-80% van het ziekteverzuim is er echter geen directe medische aanleiding. Lees meer over verzuimoorzaken en de relatie tot vitaliteit.
 
Waarom is verzuimpreventie zo belangrijk?
Als werkgever wilt u ziekteverzuim voorkomen. Maar waar begint u? Een goede arbodienst is natuurlijk een belangrijke pijler bij het terugdringen van verzuim, maar we gaan graag nog een stap verder. Verzuimreductie begint namelijk bij goede preventie. De leidinggevenden binnen uw organisatie spelen daarbij een belangrijke rol, naast het hebben van een helder verzuimprotocol.
Naar verzuimpreventie 
 
Whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’
Om verzuim te beperken zorgt u goed voor uw medewerkers en investeert u in vitaliteit en veerkracht. Maar hoe doet u dat het best? In deze whitepaper leest u:
  • De belangrijkste thema’s van een helder vitaliteitsbeleid
  • Een handig stappenplan voor een effectieve verzuimaanpak
  • Voorbeelden van mogelijkheden om uw vitaliteitsbeleid vorm te geven
Download de whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’