Netherlands

Resilience maakt organisaties minder kwetsbaar voor risico’s

 


Organisaties worden steeds kwetsbaarder voor bekende en onbekende risico’s, mede vanwege de toename van onverzekerbare risico’s. In onze huidige volatiele wereld hebben risico’s steeds sneller en meer impact. De COVID-crisis is natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar denk ook aan cyberdreigingen, een stagnerende supply chain of serieuze onderbreking van de bedrijfscontinuïteit, reputatie-issues en klimaatverandering.
 

Wat kenmerkt resilient organisaties?

Veerkrachtige organisaties zijn minder kwetsbaar voor risico’s. Hoe komt dat? Zij kunnen risico’s voorkomen en absorberen en zij reageren beter tijdens en na een tegenslag. Ook herstellen veerkrachtige organisaties sneller en kunnen beter ‘terugveren’ van ongewenste gebeurtenissen. Afsluitend leren zij ook direct van de lessen van tegenslagen voor de toekomst.

Ga voor een integrale aanpak

Veerkracht tonen is volgens ons steeds belangrijker voor organisaties, omdat zij betrouwbaar zijn voor klanten, medewerkers, de keten en de maatschappij. Daarom helpen wij u graag uw weerbaarheid en veerkracht te vergroten. Dit doen wij door Risicomanagement, Business Continuity Management en Crisismanagement met elkaar te verbinden. Onze ervaren experts bieden zo een logische aanpak die past bij uw ambities, maar ook bij de nieuwe en onverwachte risico's waar u mee te maken krijgt.

Vragen over een veerkrachtige resilient organisatie? Wij helpen u graag

Heeft u vragen over Risicomanagement, Business Continuity Management en/of Crisismanagement? Neem dan contact op met onze ervaren experts. Zij helpen u graag bij het succesvol realiseren van uw ambities.