Netherlands

Claims & Recovery Consulting

 

Aon kent de risico’s en biedt de oplossing. Ook bij claims.

Risico’s horen bij het leven en zeker bij ondernemen. Ondanks dat uw risico’s in kaart zijn gebracht en alle mogelijke maatregelen zijn genomen om deze te beperken, is een claim (terecht of onterecht) helaas onvermijdelijk. Ook hier kan Aon u bij helpen.

 

In het geval van een claim begeleiden wij u bij iedere stap die nodig is om de vaak grote gevolgen die een claim op uw onderneming heeft, tot een minimum te beperken en daarbij de schade -waar mogelijk- te verhalen op een derde. Een goede en efficiënte afhandeling van een claim (zowel verzekerd als onverzekerd) kan uw onderneming veel tijd en geld besparen en uw reputatie beschermen.

Ons team
Aon beschikt over een ervaren team van deskundigen die zich wereldwijd inzetten voor het oplossen van grote en complexe claims, zodat uw onderneming zo snel mogelijk verder kan gaan met waar de onderneming goed in is. Daarnaast is Aon al jaren succesvol in het verhalen van niet verzekerde claims, waaronder loonregres. Ons toegewijde team heeft ervaring in bijna alle bedrijfstakken.

Hoe werkt het?
In het geval van een claim heeft Aon alle benodigde expertise in huis om deze op te kunnen lossen. Een one stop shop. Of het nu gaat om mensen met een juridische-, technische-, economische-, communicatie-, accountantsachtergrond, Aon heeft ze in huis. Daarnaast weet Aon als geen ander hoe een polis in elkaar zit, dus ook die discussie kan Aon -indien nodig- als geen ander voor u voeren.

Aon Claims & Recovery Consulting biedt onder andere hulp bij de volgende onderwerpen:
  • Algemene aansprakelijkheid;
  • Beroepsaansprakelijkheid;
  • Fraude;
  • Loonregres;
  • Wmo-regres;
  • Milieu aansprakelijkheid;
  • Onverzekerde schades/schades onder het eigen risico;
  • Productaansprakelijkheid.