Netherlands

De ontwikkelingen en risico's in de industriële sector

 

Veranderende ketenrisico’s en innovatiekracht

Binnen de industrie is een versnelde transitie zichtbaar. Van automatisering en robotisering tot de optimalisatie van toeleveringsketens en de opmars van circulaire industriële bedrijven. De vraag vanuit de markt, de huidige pandemie en de energietransitie doen daarnaast een dringend beroep op de innovatiekracht van de sector. Na de wereldwijde economische duikvlucht tijdens het eerste pandemische jaar hebben met name de nederlandse maak- en techindustrie zich zeer goed hersteld. 

Tegelijkertijd kan de sector vaak niet voldoen aan de sterk toegenomen vraag. Verstoringen in de toeleveringsketen zoals schaarste van grondstoffen en halffabrikaten, logistieke knelpunten door een tekortschietende vervoers- en overslagcapaciteit en personeelstekorten zorgen voor lange levertijden en een hoge mate van onvoltooide productie. En als gevolg van de hogere transporttarieven en energie- en grondstofprijzen staan de marges sterker dan ooit onder druk.

Risico’s met grote impact op uw weerbaarheid

De impact van de pandemie komt bovenop bovenstaande risico’s: gestockte aanvoer door lockdowns, vastzittend werkkapitaal door plotseling afgenomen vraag. Daarnaast is voor een sterk gedigitaliseerde sector als de industrie cybercrime ook een zeer reële bedreiging; volgens onze Global Risk Management Survey 2021 nu het nr.1 bedrijfsrisico. En hoe krijgt en behoudt u goed opgeleid personeel? Inzicht in uw bedrijfsspecifieke risico’s en het verkrijgen van grip hierop is essentiëel om uw bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen. Hieronder leest u hoe wij u hierbij kunnen helpen.


 

Grip op uw risico’s

Brochure

Welke risico’s loopt uw organisatie bij het wegvallen van de toevoer van uw productielijn? Hoe groot is uw aansprakelijkheid in de keten? Om deze vragen goed te kunnen aanpakken, is een integrale aanpak nodig waarbij risico-, crisis- en continuïteitsmanagement samenkomen. Dit gaat verder dan het werk van de risicomanager. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen moeten organisatorische silo’s doorbroken worden.

Lees meer over risico-, continuïteits- en crisismanagement

 
 

Cyberveiligheid vraagt integrale aanpak

Brochure

Tegenover de vele voordelen van digitalisering, automatisering en robotisering staat de toename van cyberrisico’s. Binnen uw eigen organisatie, maar ook in de waarde- en toeleveringsketen. Weet u bijvoorbeeld of uw bedrijfsgegevens in de gehele keten voldoende beveiligd zijn? En heeft u inzicht in de zwakke plekken die uw cyberveiligheid bedreigen? Onze cyberspecialisten geven u de nodige handvatten en oplossingen die uw risico’s beperken.

Lees meer over cyberveiligheid

 
 

Financiële ruimte voor groei en innovatie

Brochure

Wanneer marges steeds meer onder druk komen te staan, is het van groot belang het werkkapitaal te optimaliseren. Niet alleen om aan financiële verplichtingen te  voldoen, maar ook om te kunnen blijven investeren in innovatie, procesoptimalisatie en het verstevigen van de concurrentiepositie. Behalve de oplossingen zoals debiteuren-, inkoop- of voorraadfinanciering, loont het ook om te kijken of er aanwezig kapitaal ‘losgemaakt’ kan worden of een kredietverzekering in te zetten. Hoe houd je tegelijkertijd de loonkosten in de hand? Welke besparingen kun je hier doorvoeren?

Lees meer over hoe u uw financiële ruimte
vergroot

 
 

Personele uitdagingen in de industrie

Brochure

Al jarenlang stijgt de vraag naar technisch geschoold personeel en deze trend lijkt nog wel even door te zetten. De industrie blijft voorlopig nog wel in een war for talent verwikkeld. Hoe trek je de juiste specialisten aan? En vooral: wat maakt uw bedrijf tot een aantrekkelijke werkgever? Uw investeringen in vitaliteit worden daarbij steeds belangrijker. De ‘coronatijd’ is voor veel bedrijven een wake-up-call om in te spelen op de behoeften van medewerkers, om ze vitaal, betrokken en duurzaam inzetbaar te houden.

Lees meer over de nieuwe uitdagingen voor HR

 
 

Wij helpen u graag

Ons team van specialisten en adviseurs kennen de sector. Zij denken graag met u mee om professioneel risico-, continuïteits- en crisismanagement verder te ontwikkelen binnen uw bedrijf. Wilt u meer weten? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.
Corporates en grootbedrijven: [email protected] en voor MKB-bedrijven: [email protected]

Kennispartners
 
 
Contact
Marcel Dekkers
Industry Director Wholesale & Retail
06 11 01 52 02
[email protected]
 
Jean Pierre Palmen
Industry Senior Manufacturing & Trade
06 836 275 30
[email protected]