Netherlands
 

De risico’s, uitdagingen én kansen van de energietransitie

 
Energietransitie
 

Technische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe risico’s, oplossingen vanuit de verzekeringsmarkt zijn nodig

Bedrijven en overheden werken al jaren hard aan de energietransitie, met als doel om in 2050 een geheel duurzame energievoorziening te hebben in Nederland. De energietransitie omvat de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig CO2 neutrale energie. Om samen de volgende stap te zetten in deze transitie, en de doelen van het klimaatakkoord te realiseren, moet er geïnvesteerd en geïnnoveerd worden. Alleen zo kunnen de doelstellingen rondom duurzame energie(besparing) en milieubescherming worden gehaald. Veel organisaties zijn al op hun eigen manier bezig met de energietransitie, en zoeken naar handvatten om hun bedrijfsmodel aan te passen aan de nieuwe wet- en regelgeving.