Netherlands
 

De risico’s, uitdagingen én kansen van de energietransitie

 
Energietransitie
 

Technische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe risico’s, oplossingen vanuit de verzekeringsmarkt zijn nodig

Bedrijven en overheden werken al jaren hard aan de energietransitie, met als doel om in 2050 een geheel duurzame energievoorziening te hebben in Nederland1. De energietransitie omvat de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig CO2 neutrale energie. Om samen de volgende stap te zetten in deze transitie, en de doelen van het klimaatakkoord te realiseren, moet er geïnvesteerd en geïnnoveerd worden. Alleen zo kunnen de doelstellingen rondom duurzame energie(besparing) en milieubescherming worden gehaald. Veel organisaties zijn al op hun eigen manier bezig met de energietransitie, en zoeken naar handvatten om hun bedrijfsmodel aan te passen aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Innoveren en meebewegen met nieuwe ontwikkelingen

Om aan alle nieuwe kwaliteitseisen en klimaatdoelstellingen te voldoen, is innovatie onmisbaar. Dit zien we al bij de ontwikkelingen rondom zonne- en windenergie, die langzaam de plaats innemen van kolen- en gascentrales. En ook de vraag naar andere vormen van brandstof blijft toenemen. Door op deze en andere gebieden te blijven innoveren, kunnen de kosten van duurzame energie door schaalvergroting nog verder omlaag. Wat de energietransitie een extra boost zal geven. Maar er is nog veel meer mogelijk op het gebied van innovatie, wat de kosten van verduurzaming zodanig kan verlagen dat ze aantrekkelijker worden voor alle consumenten, sectoren en bedrijven.

Samenwerking creëert kansen

Samen proberen we de doelen van het klimaatakkoord te behalen. Om duurzame, innovatieve projecten te realiseren is er brede kennis en samenwerking nodig. Niet alleen van bedrijven in sectoren die veel merken van de energietransitie, maar ook van banken, verzekeraars en risicomanagers. Daarbij moet afstand genomen worden van traditionele financieringsoplossingen en verzekeringsproducten, aangezien deze veelal niet goed aansluiten bij de vragen die spelen. Innovatie valt en staat dus met co-creatie en kennisdeling tussen klant, leveranciers, aannemers, banken en verzekeraars.

Maatwerkoplossing voor nog onbekende risico’s

Tijdens eerdere projecten binnen de energietransitie, hebben wij gezien dat het betrekken van alle stakeholders belangrijk is bij de risicoverdeling. Hoe stelt u uw financiers in staat met u mee te denken en samen met u te innoveren? Aon biedt al jaren maatwerkoplossingen voor verschillende bedrijfssectoren en denkt graag met uw organisatie mee. Samen komen wij voor u tot een oplossing om de risico’s van de energietransitie te beperken en de kansen te benutten.

 
1 Bron: RIVM, Energietransitie.