Netherlands

Crisismanagement: voorbereiden, oefenen, reageren en evalueren

 

Een helder crisisplan met duidelijke rollen en acties helpen u eerder uit een crisis

Hoewel de focus het laatste jaar veelal op COVID-19 lag, kan een crisis vele gedaantes aannemen en oorzaken hebben. Cybercriminaliteit, geopolitieke (handel)spanningen, klimaatverandering, reputatie-issues, brand, recessie en een stagnerende supply chain kunnen allemaal aan de basis liggen van een crisis in uw bedrijfsvoering. Wanneer het zover komt, is het zaak dat uw organisatie zich resilient toont.
 

Als we het terugbrengen naar de kern, is succesvol crisismanagement opgebouwd uit drie essentiële onderdelen die samen een cyclus vormen:

 • voorbereiden;
 • incident respons;
 • evalueren.

Voorbereiden, trainen en oefenen

De voorbereiding op crisissituaties start met een risicoanalyse; welke risico’s kunnen uw bedrijfscontinuïteit het hardste raken? In de inleiding noemden wij al een aantal risico’s, maar er zijn er uiteraard nog veel meer. Een belangrijke stap in de voorbereiding is het houden van een crisisoefening. De oefenvorm hangt mede af van het ontwikkelingsniveau van het team en de doelen die u de organisatie stelt. Door te oefenen met realistische en herkenbare scenario’s die uw organisatie écht kunnen treffen, kunt u uw crisisplannen en werkwijzen verder aanscherpen. Zoals bijvoorbeeld het oefenen met het scenario van een cyberincident.

Een crisissituatie kenmerkt zich door dreiging, urgentie en onzekerheid en het feit dat u niet alles goed kunt doen. U kunt uw organisatie wel een handje helpen door uw personeel trainingen aan te bieden aangepast op hun ervaringsniveau, leerbehoeften en specifieke (team)kenmerken. Voorbeelden van trainingsprogramma’s zijn teamgerichte trainingen op strategisch, tactisch of operationeel niveau; functiegerichte roltrainingen voor crisismanagers en -adviseurs maar ook ‘Open inschrijving'-trainingen, maatwerk-trainingen en online programma’s.

Ik wil meer weten over ‘Voorbereiden, trainen en oefenen’

 

Incident respons: acute hulp en advies bij een crisis

Het is niet ondenkbaar dat u wordt geraakt door een crisis voordat u uw crisismanagement, uw crisisorganisatie of crisisplannen helemaal op orde hebt. Of wellicht voelt u zich in tijden van crisis sterker staan als er een externe crisisexpert meekijkt en adviseert. Of u nou een klankbord nodig heeft, een second opinion op uw crisisplannen of hulp bij damage control: onze zeer ervaren experts en incident-responders staan u bij elk probleem bij en nemen u het werk, indien nodig, grotendeels uit handen.

Ik wil meer weten over Incident respons

 

Evalueren, onderzoek, adviseren

Deze fase is ervoor bedoeld om uw crisismanagement en crisisplannen verder te versterken. Dit kan op twee manieren:
uw organisatie is door een crisis is gekomen en brengt naar aanleiding van deze ervaring de leer- en verbeterpunten in kaart of u toetst of uw huidige crisismanagement nog adequaat genoeg is aan de hand van de nieuwste risico’s en inzichten. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk.

 • uw organisatie is door een crisis gekomen en wil de leer- en verbeterpunten in kaart brengen;
 • u wilt de nieuwste risico’s en inzichten in kaart brengen en toetsen of uw huidige crisismanagement nog adequaat genoeg is;
 • u wilt een combinatie van beide.

Wij kunnen u hierbij ondersteunen door middel van:

 • beleidsonderzoek;
 • criminaliteit en openbare orde;
 • risicoanalyse;
 • veiligheidsaudits;
 • evaluatie- en reconstructie.

Ik wil meer weten over evalueren