Netherlands

Ontwikkelingen en risico's voor de zakelijke dienstverlening

 

Toegevoegde waarde blijven bieden is essentieel

De zakelijke dienstverlening is de smeerolie van de Nederlandse kenniseconomie. Het is een zeer diverse sector die ruim 20% van de Nederlandse economie vertegenwoordigt. Volgens het CBS telt ons land zo’n 350.000 zakelijke dienstverleners. Tot maart van dit jaar waren de vooruitzichten voor de zakelijke dienstverlening rooskleurig, maar een economische terugval is binnen deze sector door de coronacrisis onvermijdelijk. De impact van de crisis verschilt echter per deelsector. De sector heeft te maken met grote uitdagingen op het gebied van personeel, digitalisering en veranderende wet- en regelgeving.

Het menselijke kapitaal van dienstverlenende organisaties

Brochure

Tot de coronacrisis kampte de zakelijke dienstverlening met een tekort aan (goed) personeel. Dit werd door 35% van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening gezien als de grootste belemmering voor toekomstig succes. De werkloosheid loopt nu door de coronacrisis in deze sector juist op. Maar goede krachten vinden en behouden is voor iedere dienstverlenende organisatie onder alle omstandigheden van groot belang. De nadruk voor u als werkgever komt nog meer te liggen op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Veel organisaties bekijken tijdens deze crisis hoe ze bedrijfskosten kunnen besparen met behulp van sociale regelingen. Wilt u de vaste lasten omlaag krijgen? Dan kunt u bijvoorbeeld de vele Nederlandse premiekortingen, subsidieregelingen en loonkostenvoordelen inzetten.

Maak optimaal gebruik van de sociale regelingen

 
 

Vooroplopen en bijblijven in digitale transformaties

Brochure

Nieuwe technologieën en slimme toepassingen worden vaak als eerste toegepast in de sector waar mensen en kennis centraal staan. Veel dienstverlenende organisaties hebben zelf al een digitale transformatie ondergaan. De zakelijke dienstverlening dient daarom als een proeftuin voor andere sectoren. Het goed toepassen van IT verhoogt de productiviteit in de sector. Dit resulteert in lagere kosten, meer flexibiliteit en betere dienstverlening. Door het toenemende gebruik van data en nieuwe technologieën neemt het risico op cyberincidenten toe. Vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens kunnen in verkeerde handen vallen, met alle gevolgen van dien.

Houd grip op gevoelige data

 
 

De impact van veranderende wet- en regelgeving

Brochure

Zakelijke dienstverleners werken met persoonsgegevens. Zij moeten dus maatregelen treffen om te voldoen aan de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zorgvuldig omgaan met klantgegevens. Overtreedt een organisatie de regels, dan kunnen forse boetes volgen.

Lees meer over het belang van compliance

 
 

Met de juiste inzichten de juiste beslissingen maken

Risicomanagement wordt in de zakelijke dienstverlening steeds belangrijker. U wilt altijd inzicht hebben in nieuwe risico’s en de maatregelen die u ertegen kunt of moet nemen. Laat daarom een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer bijvoorbeeld de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Op die manier kunt u de juiste beslissingen nemen voor de toekomst van uw organisatie.

 
 

Wij helpen u graag

Heeft u een vraag over uw specifieke risico’s of uitdagingen? Ons team van specialisten met brede kennis van de zakelijke dienstverlening helpt u graag met praktisch advies. Wij brengen uw risico’s in kaart en adviseren u over risicomanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, crisis- en calamiteitenmanagement en passende verzekeringsoplossingen voor u en uw organisatie.