Netherlands

Crisiscommunicatie Practise

 

De reputatie van een bedrijf, bestuurder en product is gebaseerd op vertrouwen. Elke crisis is het begin van het verlies van vertrouwen, van medewerkers, klanten, aandeelhouders, toezichthouders, media en anderen. Communicatie is één van de belangrijkste instrumenten om de impact van een crisis te beperken.

De communicatieprofessional kan de reputatie van uw organisatie niet mooier maken dan het is, maar wel beter. Dat begint met open en betrouwbaar zijn, op ieder moment. In crisistijd komt daar nog iets bij; goed samenspel met de rest van de crisisorganisatie. Communicatie is een belangrijk onderdeel van een integrale aanpak om de gestelde doelen te realiseren.

Effectieve crisiscommunicatie beperkt zich niet alleen tot het formuleren van een goede reactie, maar kan zeker het verschil maken. Crisiscommunicatie brengt dat wat leeft in de ‘buitenwereld’ binnen en zorgt dat de getroffen maatregelen passen bij de verwachtingen van de omgeving. Daarnaast zorgt crisiscommunicatie ervoor dat alle stakeholders passend geïnformeerd worden en weten waar de achilleshiel van de organisatie zit.

De praktijk wijst uit dat snel handelen essentieel is bij een crisissituatie. Dat lukt alleen als het crisisteam weet wat het van de communicatieprofessional mag verwachten. En als de benodigde ondersteuning (van een communicatieteam) direct begrijpt wat de toon moet zijn in interne- en externe communicatiemiddelen.

De specialisten van Aon crisisconsulting stellen communicatieprofessionals in staat om vanuit een stevig fundament flexibel te reageren tijdens een crisissituatie. Zij begeleiden en adviseren organisaties zowel voor, tijdens als na een crisis.

 

Dit doen zij onder andere door:

  • Een risicoanalyse met betrekking tot de reputatie van uw bedrijf of instelling: welke toprisico’s kunnen escaleren tot een crisis
  • Awareness-training over reputatierisico’s
  • Het geven van advies over de opzet en inrichting van de crisisorganisatie
  • Het verzorgen van trainingen en oefeningen voor bestuurders en communicatieteam
  • Het begeleiden van leertrajecten na een crisis: van evaluaties tot lessensessies

Voor bestuurders en strategisch communicatieadviseurs

  • Teamtraining ‘organisatie van de crisiscommunicatie’
  • Oefening crisiscommunicatieteam