Netherlands

Diversiteit en inclusiviteit binnen Aon

 

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke thema’s binnen Aon. Wij zijn ervan overtuigd dat het bevorderen van een inclusieve cultuur waarin iedereen kansen heeft om te groeien en bij te dragen, direct gerelateerd is aan ons vermogen om te ‘winnen’ in de markt. Door capaciteiten van over de hele wereld samen te brengen, is Aon gegroeid tot wat het vandaag de dag is.

We geloven dat diversiteit en een inclusieve werkomgeving vereist zijn om een leidende professionele dienstverlener te blijven. Alleen dan zijn we creatief, innovatief en zetten we ieders kwaliteiten optimaal in.

I’m in. Are you?

Aon bevordert diversiteit en inclusie door collega's de mogelijkheid te bieden om vrijwillig en zichtbaar I’m in uit te spreken. Niet-inclusief gedrag wordt niet geaccepteerd en mensen voelen zich vrij om anderen daarop aan te spreken. Daarom doen wij samen de I’m in-belofte.

De kracht van inclusiviteit stelt ons in staat om onderscheidende waarde te leveren aan klanten. De I’m in-belofte wil zeggen:

  • het bevorderen van inclusief leiderschap op alle niveaus in het bedrijf;
  • dienen als rolmodel voor het stimuleren van diversiteit in gedachten en perspectieven;
  • innovatieve resultaten creĆ«ren die het beste van Aon naar onze klanten brengen;
  • diversiteit inbedden in de manier waarop we werven, trainen, toegang bieden tot kansen en belonen.
salarisonderhandeling

“Het is mijn persoonlijke doel een diverse en inclusieve werkcultuur te bevorderen. Een cultuur waarin collega's zich vrij voelen om zichzelf te zijn en hun talent maximaal te ontwikkelen. Diversiteit zorgt voor meer en betere inzichten. De gehele organisatie en onze klanten profiteren daarvan, inspirerende events laten zien wat ons in de verzekeringssector te doen staat. Diversiteit is een omvangrijk onderwerp en voor deze sector een grote uitdaging. Daarom moet de volle potentie van de arbeidsmarkt worden benut."

Marc van Nuland, chairman Aon Nederland

 
salarisonderhandeling

“Aon is committed to embedding diversity and inclusion into our daily interactions, from attracting, retaining and promoting the best talent across risk, retirement and health to empowering results for our clients, colleagues and communities”

Greg Case, Aon President and CEO

 
 

“DE&I leeft steeds meer binnen Aon, maar het kost tijd tot het volledig omarmd is”

Brochure

“Iedereen geeft een eigen invulling aan inclusiviteit. Het is belangrijk dat te beseffen.” Het is het eerste wat Roelant de Haas, voorzitter van de Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)-council, zegt als hem gevraagd wordt naar inclusiviteit. Roelant is CEO van Aon’s Reinsurance Solutions en zit naast zijn dagelijkse werk de council voor. “Via de council willen wij een manier van werken en denken stimuleren waarbinnen elke collega de vrijheid en ruimte voelt om te ontdekken waar hij of zij in uitblinkt, of wil uitblinken.”

 
 

2021 ESG Impact Report

Brochure

In ons 2021 Impact Report leest u over de vele manieren waarop Aon vindingrijkheid en veerkracht heeft getoond tijdens een van de meest uitdagende en volatiele tijden in de recente geschiedenis. Ongeveer een jaar geleden heeft Aon zich ertoe verbonden om tegen 2030 CO2-neutraal te werken in overeenstemming met de op wetenschap gebaseerde doelstellingen. Dit rapport weerspiegelt onze vooruitgang naar dat doel en illustreert de ESG-impact die we hebben gehad voor onze collega's, klanten en gemeenschappen. We benadrukken in het rapport ook ons werk om andere organisaties en gemeenschappen over de hele wereld te helpen betere beslissingen te nemen voor een betere wereld.

 
 

Aon wint Talent naar de Top Runner up 2020

Aon wint de Top Runner UP 2020 voor het D&I-beleid. In 2019 heeft Aon drie concrete speerpunten met KPI’s geformuleerd en deze speerpunten zijn verder uitgewerkt in specifieke acties. De drie speerpunten zijn: Leiderschap & Cultuur, Gender Diversity en Jong Talent. Op het punt van Gender Diversity geeft Aon invulling aan twee specifieke acties:

  • Zoeken (in en extern) en benoemen van talentvolle vrouwen in directie- en seniorrollen.
  • De aantrekkelijkheid als bedrijf voor vrouwen borgen in onze Employee Value Proposition (EVP) en bij werving (Employer Branding) op de externe arbeidsmarkt.

Aon heeft afgelopen jaar twee vrouwen benoemd op vrijgekomen directiefuncties. Daarnaast doet Aon mee aan het Cross Mentoring programma van Talent naar de Top.

 

Eerste Aon Virtual Global Pride 2020 groot succes

Op vrijdag 26 juni vond de eerste Aon Virtual Global Pride NL plaats. Drie powervrouwen, Angela Matthes (CEO Baloise Life AG Liechtenstein), Shanice van de Sanden, professioneel voetbalster en 'onze' Dora Horjus, vertelden ieder hun eigen verhaal, hun ervaring met LGBTQIA+-leadership en het belang en de impact van jezelf zijn.

Interview met Angela Matthes, CEO Baloise Life AG Liechtenstein

 

DE&I leeft steeds meer binnen Aon, maar het kost tijd tot het volledig omarmd is

Om DE&I goed in de organisatie te borgen, is een lange adem nodig. Maar de ontwikkeling is gestart en niet meer te stoppen. Toch is er nog genoeg werk aan de winkel. Via de council proberen wij dit proces te versnellen. Zo proberen we alle drempels inzichtelijk te maken en weg te nemen. DE&I moet vanzelfsprekend worden, in het DNA zitten van al onze collega’s en zichtbaar zijn in ons handelen en denken. Dat is ons doel. Het kost tijd om dit te bereiken en we mogen ons die tijd gunnen, zolang we maar voortuitgang blijven boeken en ambitieus blijven. Onze ambitie als council is dat we onszelf binnen vijf jaar overbodig maken.