Netherlands

Diversiteit en inclusiviteit binnen Aon

 

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke thema’s binnen Aon. Wij zijn ervan overtuigd dat het bevorderen van een inclusieve cultuur waarin iedereen kansen heeft om te groeien en bij te dragen, direct gerelateerd is aan ons vermogen om te ‘winnen’ in de markt. Door capaciteiten van over de hele wereld samen te brengen, is Aon gegroeid tot wat het vandaag de dag is.

We geloven dat diversiteit en een inclusieve werkomgeving vereist zijn om een leidende professionele dienstverlener te blijven. Alleen dan zijn we creatief, innovatief en zetten we ieders kwaliteiten optimaal in.

I’m in. Are you?

Aon bevordert diversiteit en inclusie door collega's de mogelijkheid te bieden om vrijwillig en zichtbaar I’m in uit te spreken. Niet-inclusief gedrag wordt niet geaccepteerd en mensen voelen zich vrij om anderen daarop aan te spreken. Daarom doen wij samen de I’m in-belofte.

De kracht van inclusiviteit stelt ons in staat om onderscheidende waarde te leveren aan klanten. De I’m in-belofte wil zeggen:

  • het bevorderen van inclusief leiderschap op alle niveaus in het bedrijf;
  • dienen als rolmodel voor het stimuleren van diversiteit in gedachten en perspectieven;
  • innovatieve resultaten creëren die het beste van Aon naar onze klanten brengen;
  • diversiteit inbedden in de manier waarop we werven, trainen, toegang bieden tot kansen en belonen.


Interview: Shanice van de SandenHet start bij jezelf

De successen van Aon kunnen alleen worden bereikt met diversiteit en inclusiviteit als een van onze kernwaarden. Wij streven daarom naar een personeelsbestand die de diversiteit weerspiegelt van onze partners en klanten in de landen waarin we actief zijn. De ‘commitment’ van al onze collega’s is daarom hard nodig.

Dive In Festival

Diversiteit en inclusiviteit beperkt zich wat ons betreft niet alleen tot Aon. Wij dragen actief bij aan thema’s binnen de organisatie en de branche. Aon is niet voor niets een van de organisatoren van het Dive In Festival. Dit internationale festival staat in het teken van diversiteit en inclusie in de verzekeringsbranche. Topvrouwen Marguerite Soeteman (Aon Inpoint) en Bianca Tetteroo (Achmea) organiseerden het diversiteitsfestival op 25 september 2018 voor het eerst in Nederland.


Interview Angela Matthes

<
   

Dora Horjus, Managing Director Corporate Wellness

“In onze persoonlijke wereld komen we - reizend en via social media – in aanraking met allerlei culturen, grenzen en gewoontes. Op persoonlijk vlak vaak vanzelfsprekend, maar voor de werksituatie geldt dit niet altijd. Laten we daarom nog veel meer ruimte maken voor diversiteit; in onze werkwijze, bedrijfscultuur en manier van denken. Diversiteit is heel krachtig, maar ontstaat niet vanzelf, zolang het niet in de haarvaten van de organisatie zit. Tot die tijd verdient het zichtbare aandacht en inspanning en daar werk ik graag aan mee bij Aon. I’m in.”

Marc van Nuland, Country Manager & CEO Aon

“Het is mijn persoonlijke doel een diverse en inclusieve werkcultuur te bevorderen. Een cultuur waarin collega's zich vrij voelen om zichzelf te zijn en hun talent maximaal te ontwikkelen. Diversiteit zorgt voor meer en betere inzichten. De gehele organisatie en onze klanten profiteren daarvan, Inspirerende events als Dive In laten zien wat ons in de verzekeringssector te doen staat. Diversiteit is een omvangrijk onderwerp en voor deze sector een grote uitdaging. Om de volle potentie van de arbeidsmarkt te benutten is het goed dat Dive In nu ook in Nederland wordt georganiseerd."

Greg Case, Aon President and CEO

“Aon is committed to embedding diversity and inclusion into our daily interactions, from attracting, retaining and promoting the best talent across risk, retirement and health to empowering results for our clients, colleagues and communities”