Netherlands
 

Voldoen aan eisen van belanghebbenden

 

Organisaties krijgen te maken met voorwaarden die gesteld worden door de overheid, verzekeraars, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Deze voorwaarden borgen dat in de basis goed naar de organisatierisico’s is gekeken. En dat levert de zekerheid op dat ze goed bezig zijn.

Organisaties zijn wereldwijd door de COVID-19-crisis verrast. Door de verschillende overheidsmaatregelen om deze crisis te beheersen, zoals de (gedeeltelijke) lockdown, werd de veerkracht van veel organisaties zwaar op de proef gesteld. Daarom moeten we op zoek naar ‘het nieuwe beter’. Dit kan door middel van meer focus op compliance, risicomanagement en een 360 graden scan.  

 
Continuiteit Continuïteit in een harde markt

De harde verzekeringsmarkt, ketenafhankelijkheden en de ervaringen met de afgelopen crisis hebben er allemaal toe geleid dat organisaties met aanvullende eisen te maken kunnen krijgen op het gebied van hun continuïteit(splannen)