Netherlands
 

Voldoen aan eisen van belanghebbenden

 

Organisaties krijgen te maken met voorwaarden die gesteld worden door de overheid, verzekeraars, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Deze voorwaarden borgen dat in de basis goed naar de organisatierisico’s is gekeken. 

 
Continuiteit Continuïteit in een harde markt

De harde verzekeringsmarkt, keten afhankelijkheden en de ervaringen met de afgelopen crisissen hebben er allemaal toe geleid dat organisaties met aanvullende eisen te maken kunnen krijgen op het gebied van hun continuïteit.