Netherlands

Financiering van de Ziektewet & de WGA

 

Werkgevers dragen in Nederland het financiële risico van ziekteverzuim, Ziektewet en de WGA. Een periode die tot twaalf jaar kan duren. U kunt ervoor kiezen het risico van de WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) publiek te verzekeren met uitvoering door het UWV of eigenrisicodrager te worden. Onderzoek voordat u kiest de financiële en beleidsmatige gevolgen.

Financiering van de Ziektewet en de WGA als onderdeel van uw preventie- en vitaliteitsbeleid
U kunt als eigenrisicodrager meer invloed uitoefenen op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen binnen uw bedrijf. U krijgt echter niet alleen meer rechten, maar ook meer plichten. Daarnaast is het ook financieel gezien belangrijk weloverwogen te kiezen voor het worden of blijven van eigenrisicodrager.

Aon begeleidt en ondersteunt werkgevers bij de keuze over het eigenrisicodragerschap. Door middel van een stappenplan werken we stapsgewijs om tot de juiste uitgangspunten te komen, zowel financieel als beleidsmatig, rondom de inventarisatie, evaluatie en uitvoering van de regelingen rondom ziekteverzuim, Ziektewet en arbeidsongeschiktheid. Onze dienstverlening bestaat uit:

Uiteindelijk leidt deze dienstverlening tot een onderbouwing voor een weloverwogen keuze voor publiek verzekeren of het eigenrisicodragerschap met een financieringsoplossing die bij uw organisatiedoelstellingen past.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de financiering van de Ziektewet of de WGA, of over de mogelijkheden van het eigenrisicodragerschap? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.