Netherlands

De ontwikkelingen en risico's bij gemeenten

 

Verschuivende taken, meer verantwoordelijkheden en nieuwe risico’s voor gemeenten

De overheid draagt steeds meer verantwoordelijkheden aan gemeenten over. Ook de continue ontwikkelingen binnen gemeenten zorgen ervoor dat verantwoordelijkheden verschuiven en versnipperd raken. Dit heeft direct effect op de risico’s die aan uw werk verbonden zijn. Want wie is waarvoor verantwoordelijk en wie doet wat bij bijvoorbeeld schade? Veel gemeenten hebben onvoldoende beeld van wat er gebeurt bij schade of incidenten en de genomen maatregelen zijn zelden toereikend.

 

Met de juiste inzichten de juiste beslissingen maken

Brochure

Professioneel risicomanagement wordt binnen gemeenten steeds belangrijker. U wilt altijd inzicht hebben in nieuwe risico’s en de maatregelen die u ertegen kunt of moet nemen. Dat begint met inzicht in en analyse van de huidige situatie. Kunt u met de huidige voorzieningen in mensen, middelen en vermogen de risico’s goed managen? Laat een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer bijvoorbeeld de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Met een helder beeld van uw verantwoordelijkheden en de bijbehorende risico’s, kunt u onderbouwde beslissingen nemen in het belang van uw organisatie, het personeel en de inwoners.

Bekijk onze informatie en kennis over risicomanagement

 
 

Crisismanagement coronavirus voor gemeenten

Brochure

Aon volgt het coronavirus (COVID-19) op de voet en onze experts delen, elk vanuit hun eigen risicoexpertise, actuele artikelen, de laatste inzichten en hun visie op de actuele ontwikkelingen. Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (onderdeel van Aon) deelt ook voor gemeenten relevante kennis en praktische tips.

Lees meer over crisismanagement coronavirus voor gemeenten

 
 

Digitalisering zorgt voor nieuwe risico’s

Brochure

Digitalisering biedt gemeenten veel kansen op het gebied van verbeterde kwaliteit en kostenreductie. Er ontstaan door de digitalisering echter ook nieuwe risico’s en gemeenten krijgen te maken met cybercriminaliteit en issues rondom privacy en de AVG-wetgeving. Veel gemeenten zijn door de grote hoeveelheden (gevoelige) persoonsgegevens die (digitaal) beheerd worden kwetsbaarder voor datarisico’s en cybercrime. Het is daarom belangrijk om de juiste prioriteit te geven aan cybervolwassenheid, door een crisisplan op te stellen, te oefenen met simulaties van crisissituaties en het afsluiten van een cyberverzekering voor de (financiële) gevolgen van een incident.

Houd grip op gevoelige data

 
 

De impact van veranderende wet- en regelgeving

Brochure

Gemeenten moeten aan steeds meer compliance- en privacyregels voldoen, waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Mede doordat gemeenten met grote hoeveelheden (gevoelige) persoonsgegevens werken moeten ze maatregelen treffen om aan de privacywetgeving te voldoen en zorgvuldig om te gaan met gegevens van hun inwoners. Door het groeiende toezicht op gemeenten, wordt het borgen van compliance steeds belangrijker. Compliance moet een vast onderdeel zijn van het beleid en de cultuur binnen uw organisatie.

In enkele stappen naar een weerbare compliance organisatie

 
 

Zorg ook voor uw personeel

Brochure

Binnen veel gemeenten moeten minder ambtenaren meer werk doen met beperktere voorzieningen, waardoor de werkdruk toeneemt. In combinatie met een vergrijzing van uw personeelsbestand is het des te belangrijker om uw medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar te houden en goed personeel te behouden. Vitale medewerkers zijn de basis van uw organisaties. Hoe kan u als werkgever ervoor zorgen dat uw medewerkers gezond en vitaal blijven? En hoe beschermt u uw medewerkers voor inkomensdaling bij uitval en arbeidsongeschiktheid?

Het belang van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

 
 

Installatie en beheer zonnepanelen (PV-installaties)

Brochure

Steeds vaker laten gemeenten zonnepanelen (PV-installaties) installeren op bestaande en nieuwe gebouwen. Als investering in de energietransitie en een kostenbesparing op lange termijn. Helaas gaan zonnepanelen gepaard met een verhoogd risico op brand- of stormschade. Om schade te voorkomen, is het daarom erg belangrijk dat u erop toeziet dat zonnepanelen zorgvuldig geïnstalleerd worden.

Check de uitgangspunten en richtlijnen

 

Wij helpen u graag

 

Heeft u een vraag over uw specifieke risico’s of uitdagingen? Ons gespecialiseerde team helpt u graag met praktisch advies voor uw gemeente. Wij brengen uw risico’s in kaart en helpen u met advies op het gebied van risicomanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, crisis- en calamiteitenmanagement en passende verzekeringsoplossingen voor u en uw organisatie.