Netherlands
 

Collectieve ongevallen

 
Statistieken wijzen uit dat de kans dat u ooit blijvend letsel oploopt door een ongeval, maar liefst 20% bedraagt. De enige manier om deze kans te verkleinen is; door niet meer te werken, niet aan het verkeer deel te nemen, vooral niet meer te sporten en thuis te klussen. Maar dat is natuurlijk geen optie. Het vervelende is dat die 20% kans niet alleen voor u geldt, maar ook voor uw medewerkers. Zo’n ernstig ongeval heeft mogelijk forse financiële gevolgen, zowel voor uw medewerkers als voor uw bedrijf.
Terugval in inkomen
Als iemand wordt getroffen door een ongeval met ernstig blijvend letsel, kan hij/zij uiteraard een beroep doen op sociale voorzieningen. Daardoor krijgt men onherroepelijk te maken met een forse inkomensdaling door beperkingen, maxima en inkomensbeperkende voorwaarden. Kan iemand door het letsel zijn/haar beroep niet meer uitoefenen, dan wordt de situatie nog ernstiger. Dan kunnen zijn/haar inkomsten binnen drie jaar al met 50% gedaald zijn.

Verzekering
Een ongevallenverzekering biedt een eenmalige uitkering, wanneer u of een van uw medewerkers door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt. Met deze verzekering creëert u een financieel vangnet voor uw medewerkers of de nabestaanden. Tegelijkertijd voldoet u als werkgever aan de morele verplichting om een dergelijke voorziening te treffen. Het is niet voor niets dat in veel cao’s voor de werkgever de verplichting is opgenomen om voor haar medewerkers een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten.

U kunt uw medewerkers een verzekering bieden die 24 uur per dag en wereldwijd dekking biedt. Dus ongeacht of uw werknemer zijn of haar beroep uitoefent wanneer het ongeval plaatsvindt. U kunt ook kiezen voor de 'functiedekking' (inclusief 'komen-en-gaan') waarbij beroepsuitoefening wél een voorwaarde is voor dekking.

Dekking op maat
Een ongevallenverzekering is op vele manieren in te richten en daarmee goed passend te maken voor uw bedrijf. Behalve de medewerkers op uw loonlijst, kunt u bijvoorbeeld ook andere personen (tijdelijk) verzekeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
  • Uitzendkrachten
  • Vakantiehulpen
  • Stagiaires
  • Ingehuurde ZZP-ers
  • Bezoekers
  • Proefplaatsingen via het UWV

Maar ook met andere variabelen kunt u uw verzekering op maat maken, bijvoorbeeld door:
  • De uitkeringshoogte 
  • De begunstiging (uitkering aan werknemer en/of werkgever) 
  • Aanvullende dekkingen als traumahulp, psychologische hulp, (om)scholingskosten
Met ons advies bepaalt u hoe uw collectieve ongevallenverzekering het beste bij uw bedrijf past.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de collectieve ongevallenverzekering? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.