Netherlands
 

Handvatten om uw medewerkers veerkrachtiger en uw organisatie weerbaarder te maken

 

Vitaliteit zorgt voor veerkracht, continuïteit en groei
De coronacrisis heeft organisaties gedwongen zich versneld aan te passen aan de nieuwe manier van werken. Dat gaat verder dan alleen werken op afstand. Om te kunnen inspelen op veranderingen van buitenaf, moeten organisaties als geheel wendbaar en veerkrachtig zijn. Wat hebben we van de afgelopen periode geleerd voor de toekomst?

Veerkrachtige medewerkers
Medewerkers die zich kunnen aanpassen wanneer de situatie daarom vraagt, maken uw organisatie veerkrachtig. Zeker wanneer zij deze veranderingen kunnen omzetten in kansen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat slechts 30% van de medewerkers veerkrachtig is. 70% van de medewerkers geeft aan dat de werkgever meer zou moeten doen om hun vitaliteit te verbeteren. Lees hier meer over de tien factoren die bepalend zijn voor het succes van uw aanpak.

Vitaliteitsbeleid
Veel werkgevers investeren in veelzijdige vitaliteitsprogramma’s. Maar dit wordt lang niet altijd zo door medewerkers ervaren. Zij verwachten ondersteuning die verder gaat, zoals arbeidsvoorwaarden die zijn afgestemd op hun behoeften op het gebied van professionele ontwikkeling, sociale vitaliteit en mentale groei. Organisaties met een effectief vitaliteitsbeleid creëren veerkrachtigere medewerkers die gemotiveerd zijn, betere prestaties leveren en langer bij hun werkgever blijven.