Netherlands

Meldloket in het kader van de Klokkenluidersregeling

 

Wilt u een misstand, een (dreigende) schending van de Aon Gedragscode of schending van (interne) procedures of toepasselijke wetgeving rapporteren? Of vermoedt u dat van een schending sprake kan zijn? Laat het ons weten of meld het via onze Ethics Helpline.

Voor het bespreken van misstanden of (vermoedelijke) schendingen kunt u contact opnemen met onze Compliance Officer: Mw. Ilse Mulleneers, tel.nr. 06 25 08 60 94, e-mailadres: [email protected].

Daarnaast kunt u ook een anonieme melding doen via onze Ethics Helpline. Dit meldpunt staat open voor zowel medewerkers van Aon als voor externe partijen. Met dit Meldloket draagt Aon zorg voor een meldprocedure conform de Wet Bescherming Klokkenluiders. U kunt de Ethics Helpline via de button benaderen.

Ethics Helpline


 

U kunt uw melding ook (anoniem) doen bij de volgende externe meldloketten:

Via de Ethics Helpline kunt u een anonieme melding indienen. Wanneer u dat wenst, kunt u daar aangeven dat u een persoonlijk gesprek wilt hebben. In dat geval neemt een medewerker van de Helpline contact met u op. De Ethics Helpline stuurt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere voortgang.

Daarnaast kunt u ook advies of ondersteuning vragen bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan ook namens u een melding indienen waarbij u, indien gewenst, anoniem kunt blijven.

Het stellen van vragen en het indienen van meldingen is een essentieel onderdeel van onze Gedragscode en helpt ons om onze waarden hoog te houden en onze missie te verwezenlijken. Wanneer de situatie daar volgens u om vraagt, zien we graag dat u gebruik maakt van de Klokkenluidersregeling.

Wij nemen alle meldingen serieus en zullen die op een eerlijke, vertrouwelijke en onafhankelijke wijze onderzoeken volgens onze onderzoeksprocedure. Omdat anonieme meldingen moeilijker te onderzoeken zijn, stellen wij het op prijs als u uw contactgegevens wilt doorgeven. Wij zullen geen maatregelen nemen tegen degene die een vraag of melding heeft ingediend. Mocht u toch het idee hebben dat u benadeeld bent als gevolg van uw melding, meld dit dan ook aan de Compliance Officer of via de Ethics Helpline. Daarnaast kunt u uiteraard ook contact opnemen met het Huis voor Klokkenluiders voor advies of voor het melden van een misstand of eventuele benadeling als gevolg van zo’n melding.

U vindt hier de volledige Klokkenluidersregeling van Aon.