Netherlands

Op weg naar ‘the new better’

 

Alle bedrijven en organisaties in Nederland zijn - direct of indirect - geraakt door de coronapandemie. Nu de vooruitzichten steeds beter worden, kijken we voorzichtig vooruit naar de toekomst. We kunnen leren van deze ongekende tijden en stappen zetten naar ‘het nieuwe beter’. Hoe bereid u de organisatie voor op de terugkeer naar werk op een manier die beter is dan voor de crisis?

Aanpassen vraagt om flexibiliteit

Het voldoen aan alle COVID-19-richtlijnen stond vaak op gespannen voet met het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. Zo was het soms vrijwel onmogelijk om collega’s tijdens hun werk onderling 1,5 meter afstand te laten houden. Maar ook toeleveranciers en andere stakeholders stelden eisen aan de continuïteit in de keten en veiligheid van hun personeel. Al deze aanpassingen hebben veel flexibiliteit van uw organisatie gevraagd, vooral van uw medewerkers.

Grip houden op risico’s

Nu we voorzichtig vooruitkijken naar een tijd ‘na corona’ is het belangrijk na te denken over de vraag hoe u vormgeeft aan ‘het nieuwe normaal’ na corona. Wat kunt u leren van de afgelopen tijd om het in de toekomst nog beter te doen dan voor de pandemie? Door nu goed na te denken over uw beleid op het gebied van toeleveranciers, veiligheid en personeel houdt u grip op de risico’s. Zo blijft uw organisatie ook in de toekomst weerbaar.

Weerbare organisaties door veerkrachtige medewerkers

Vitale en veerkrachtige medewerkers zijn belangrijk voor uw organisatie omdat zij zich makkelijker aanpassen aan veranderende omstandigheden en (werk)stress beter beheersen. Dit maakt uw organisatie als geheel weerbaarder voor de toekomst. Persoonlijke veerkracht moet daarom hoog op de agenda staan bij iedere organisatie. Echter, veel werkgevers weten vaak niet goed waar ze moeten starten (op basis van huidige data) en hoe ze tot een succesvolle implementatie moeten komen om de veerkracht van hun medewerkers en organisatie te vergroten.

Wat komt er allemaal kijken bij een op- of doorstart na corona?

Om u snel en eenvoudig inzicht te geven, heeft Aon een 360º scan ontwikkeld. In deze scan behandelen we belangrijke aandachtsgebieden rondom de op- of doorstart van de organisatie, zoals crisismanagement, HR, IT, risicomanagement en operations. De scan ondersteunt u daarnaast bij het ontwerpen van nieuw of herinrichten van het bestaande (internationale) beleid. De 360° scan geeft u snel inzicht en voorziet u van een roadmap met duidelijke acties op weg naar het nieuwe beter.

Wilt u meer weten over de scan? Stuur dan ons een e-mail via onderstaande link. Wij nemen snel contact met u op.

Ja, ik wil meer weten over ‘the new better 360º scan’