Netherlands

Voorbeelden uit de praktijk

 

Transportbedrijf De Jong

Transportbedrijf De Jong was door een AV-handelaar ingehuurd om een vrachtwagen vol audiovisuele apparatuur van Nederland naar Tsjechië te brengen. De Jong huurde voor deze rit een ondervervoerder in. De chauffeur besloot onderweg in de vrachtwagen te overnachten, op een onbewaakt en onverlicht parkeerterrein in Duitsland. In de overeenkomst tussen De Jong en de ondervervoerder stond echter dat de chauffeur alleen op een bewaakte parkeerplaats mocht parkeren voor de overnachting. ’s Nachts is de vrachtwagen leeggehaald door dieven. Het gevolg was een schade van ca. € 60.000,-, waar de AV-handelaar transporteur de Jong aansprakelijk voor heeft gesteld.

De goederentransportverzekering van De Jong vergoedde de schade niet. Omdat de chauffeur van de ondervervoerder zich niet aan de voorschriften uit de overeenkomst hield, verhaalden wij de schade op die ondervervoerder. Op basis van de vervoersovereenkomst zou de schade-uitkering beperkt zijn tot circa € 10,- (8.33 SDR) per kilogram. Maar als wij opzet of schuld van de ondervervoerder konden aantonen, dan kon deze limitering doorbroken worden en moest de ondervervoerder het gehele schadebedrag vergoeden.

Net als altijd onderzocht Aon Recovery Consulting alle mogelijkheden. We konden aantonen dat de chauffeur van de ondervervoerder schuld had aan deze schade, omdat hij zich niet aan de overeenkomst hield. Daardoor konden we de limitering doorbreken en de gehele schade op de ondervervoerder verhalen. Deze regresactie leverde transportbedrijf De Jong ruim € 51.000,- op, na aftrek van onze fee. Bovendien heeft de Jong veel tijd en kosten bespaard, doordat wij de afhandeling voor hem hebben gedaan.

 

Always Logistics

Vervoerder Always Logistics heeft een wagenpark van 75 vrachtwagens. In het jaar 2018 waren er 40 schades door toedoen van derde partijen, die allemaal (per gebeurtenis) onder het eigen risico vielen van de cascoverzekering die Always Logistics had afgesloten. De schades werden daarom niet vergoed door de verzekeraar.

Hoewel het om oude schadeposten gaat, is Aon Recovery Consulting erin geslaagd om voor deze 40 schades een totaalbedrag van € 39.329,40 (inclusief de wettelijke rente en de gemaakte kosten voor onder andere autohuur) te verhalen op de individuele veroorzakers van de schades. Na verrekening van onze standaard fee leverde deze regresactie Always Logistics ruim € 33.000,- op.

 

Van der Vlas Transport

Directeur Kees Van der Vlas van Van der Vlas Transport sprong even bij tijdens een drukke dag en is in een 6 jaar oude truck aangereden door een auto met een Litouws kenteken. Er is ter plaatse een schadeformulier ingevuld. De schade aan de vrachtwagen bedroeg € 3.958,-. Door de leeftijd van de truck was deze alleen nog WA verzekerd en was deze schade niet gedekt onder de eigen verzekering van Van der Vlas Transport. Helaas had de Litouwse chauffeur zijn verzekeringsmaatschappij ook niet op het schadeformulier vermeld.

Wat heeft Aon Recovery Consulting voor deze klant geregeld? Zonder cascoverzekering moest Van der Vlas Transport deze kosten zelf dragen. Aon Recovery Consulting is erin geslaagd de schade te verhalen en heeft de kosten voor Van der Vlas Transport daarmee flink beperkt. Allereerst hebben we de verzekeraar van de Litouwse auto achterhaald met de tools die we daarvoor hebben. Vervolgens hebben wij namens Van der Vlas Transport de Litouwse verzekeraar aansprakelijk gesteld en de schadeclaim ingediend, inclusief alle kosten waarvoor er recht op vergoeding was. Wij voerden ook alle correspondentie met de verzekeraar in Litouwen en regelden de volledige financiële afwikkeling.

Voor de heer Van der Vlas is een bedrag van € 3.960,37 (schade plus wettelijke rente) verhaald. Deze regresactie leverde hem daarmee na aftrek van onze fee zo’n € 3.400,- op.