Netherlands
Verzekeringspakket

Verzekeringen op maat

Speciaal voor de binnenvaart heeft Aon een compleet verzekeringspakket ontwikkeld dat geheel op uw wensen en behoeften wordt afgestemd. Het pakket bestaat uit één of meerdere van de volgende verzekeringen.

 • Casco
  De Cascopolis biedt u zekerheid over de financiële gevolgen die ontstaan door schade aan het schip en/of machinerieën. Daarnaast is ook de aansprakelijkheid voor materiële schade aan derden gedekt. De Cascopolis van Aon kent een uitgebreide dekking en kan geheel aan uw situatie worden aangepast.
 • Protection & Indemnity (P&I)
  De Protection & Indemnity-polis is een bijzondere aansprakelijkheidsverzekering. Het is een zeer uitgebreide polis waarmee u zich indekt tegen de financiële gevolgen van personenschade, waterverontreiniging, ladingaansprakelijkheid, kortom: zaken die niet vallen onder de Cascopolis. Daarnaast zijn gebeurtenissen gedekt die onvoldoende verzekerd zijn door de Cascopolis, zoals kosten voor wrakopruiming en andere calamiteitschade.
 • Tijdverlet
  De Tijdverlet-verzekering is een aanvulling op de Cascopolis. Hiermee verzekert u een bedrag per dag wanneer uw schip niet in bedrijf is door schade die valt onder de Cascopolis. Zo zijn zowel uw vaste kosten als winstderving zeker gesteld.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
  De AVB dekt aansprakelijkheidsrisico's van uw bedrijf, inclusief personeel, die niet vallen onder de casco- of P&I-verzekering van het schip..
 • Rechtsbijstand
  Deze verzekering dekt de kosten van juridische bijstand bij geschillen over bijvoorbeeld: overligdagen, koop- en verkoopovereenkomsten van schepen, vrachtafrekeningen, arbeidsovereenkomsten en werf- en reparatieopdrachten.
 • Inboedel
  U verzekert de inboedel aan boord, op basis van nieuwwaarde, tegen onder andere: brand, explosie, blikseminslag, inbraak, aanvaring en storm.

Contact

Deel deze pagina

Volg Aon Nederland