Netherlands

Brancheverenigingen en koepels

Met circa veertig koepels en brancheorganisaties in zowel de profit als non-profitsector werkt Aon nauw samen in het adviseren over en het beheren van branchespecifieke risico's. Tientallen jaren ervaring in risicomanagementadvies en het verzorgen van verzekeringsoplossingen voor brancheverenigingen, koepels, werkgeversverenigingen, inkoopcombinaties en franchiseketens vormt hiervoor de basis. Naast inkoopvoordeel onderscheiden verzekeringen van Aon zich door dekking en voorwaarden die aansluiten bij de behoefte van zowel de brancheorganisatie als de leden.

Verzekeringen, afgestemd op de brancherisico’s
De aanpak van Aon kenmerkt zich door in nauw overleg met vertegenwoordigers van de branche een pakket samen te stellen en brancheoverkoepelend te adviseren over risicomanagement. Zo kunnen ook leden hun risico's beheersbaar maken en tegen gunstige tarieven en condities verzekeringen afsluiten. De input van de brancheorganisatie is hierbij essentieel. Daar is immers kennis aanwezig over wat er speelt, en over de uitdagingen waar ondernemers in de specifieke sector of subbranche mee te maken hebben.

Onafhankelijk en centraal aanspreekpunt
Als makelaar is Aon volledig onafhankelijk. Door bemiddeling en samenwerking met verzekeraars vindt Aon steeds de beste oplossing in de markt, vaak door middel van volmachten van verzekeraars. In dat geval neemt Aon de administratie, schadeafhandeling, incasso, marketing en ICT op zich. Verzekeraars fungeren dan als risicodrager, maar zijn verder niet in het proces betrokken. Aon voegt in de klantrelatie ook kennis toe op het gebied van risicomanagement en crisisbeheersing, adviseert over ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en voert campagnes uit om verzekeringsoplossingen onder leden te promoten.

Contact

Relevante links