Netherlands
Fraude Verzekering

Fraudeverzekering

In de financiële wereld draait alles om vertrouwen. Dit vertrouwen kan worden geschonden door oneerlijk personeel of klanten. Of het nu gaat om managers, boekhouders of adviseurs: vrijwel iedereen is in staat fraude te plegen. Fraude schaadt niet alleen de vertrouwensrelatie, maar brengt in het ergste geval zelfs de continuïteit van uw onderneming in gevaar. De Fraudeverzekering dekt de financiële schade als gevolg van fraude door werknemers of derden, om zo de continuïteit van uw onderneming te waarborgen. Bij fraude gaat het in de meeste gevallen om oneerlijkheid, valsheid in geschrifte, diefstal of verduistering. Het komt steeds vaker voor dat een fraudeur samenspant met één of meer personeelsleden waardoor controles omzeild worden. Met alle consequenties van dien voor uw financiële instelling.
 

Mens als zwakste schakel

Bij het voorkomen van fraude spelen een goede interne en externe controle een belangrijke rol. Toch kunnen deze controles de fraudeurs niet voor honderd procent tegenhouden. Dat heeft te maken met het feit dat dezelfde persoon die tot frauduleuze handelingen in staat is, ingeschakeld wordt om de procedures van uw organisatie goed te controleren. De menselijke factor is de zwakste schakel in de controlesystemen. Fraude is daarom niet altijd te voorkomen.
 

Gevoelig onderwerp

De angst om zwakheden prijs te geven weerhoudt bedrijven ervan zich te verzekeren tegen fraude. Opvallend genoeg heeft één op de vier bedrijven in Nederland te maken met fraude van een dusdanige omvang dat het de bedrijfsdoelstellingen kan doorkruisen. Aon neemt u met deze verzekering op discrete wijze een aantal gevoelige zaken uit handen.
 

Dekking op maat

De Fraudeverzekering dekt de financiële schade als gevolg van fraude door werknemers en oplichting door derden. Voor schade als gevolg van computercriminaliteit bestaat een speciale Electronic & Computer Crime verzekering. U krijgt bij Financial Institutions Benelux uw eigen team van specialisten dat samen met uw accountmanager de risico’s van uw organisatie inzichtelijk maakt. De verzekering is geheel afgestemd op de specifieke wensen van uw onderneming.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.

Contact