Netherlands
AOW+2

Huidige knooppunten

Onderstaande punten moeten in ogenschouw genomen worden om goed inzicht te krijgen in de impact van het verhogen van de AOW-leeftijd:

 • Toename kosten per pensioenregeling
  O.b.v. de huidige voorstellen moet er voor iedere regeling, 9 nieuwe regelingen opgesteld worden a tienduizenden euro’s per regeling.
 • Stijgende pensioenpremie
  De toenemende kosten komen tot uiting in de pensioenpremie, hiervan komt 70 tot 75% voor rekening van de werkgever en 20 tot 25% voor rekening van de werknemer.
 • Verzuim
  De verzuimkosten van 55+-ers liggen op dit moment 40% hoger dan jongere werknemers.
 • Arbeidsongeschiktheid 6 keer zoveel kans op instromers in de arbeidsongeschiktheid met 64-jarige werknemers dan met 25-jarige werknemers (gemiddelde kosten WIA-instromer zijn EUR 150.000).
 • Uittredingsleeftijd
  Bij de huidige AOW-leeftijd treed een werknemer gemiddeld bij 61,3 jaar uit dienst. Als we de AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar, dan zullen we ons moeten richten op duurzame inzetbaarheid.