Netherlands

Actuarieel advies

 

Integrale Aanpak

Pensioenvraagstukken staan nooit op zichzelf. Er zijn bijvoorbeeld verbanden met ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid en met employee benefits. Maar ook met de IT-systemen, uw beleggingsbeleid en het risicomanagement.

Samenhang blijft behouden
Aon bestrijkt als deskundig en onafhankelijk pensioenspecialist het volledige pensioenspectrum. De adviseurs combineren visie, deskundigheid en creativiteit, zodat zij u van een gedegen advies kunnen voorzien, op zowel strategisch en beleidsmatig als op uitvoerend niveau. Zo kan Aon integrale oplossingen aandragen voor complexe vraagstukken, zodat de samenhang van nu ook in de toekomst blijft behouden.

Inschakelen op elk gewenst moment
U kunt Aon inschakelen op elk gewenst moment en in elke gewenste fase van het proces. Of dat nu betrekking heeft op het bepalen van het nieuwe pensioenbeleid, het aanpassen van het reglement, een second opinion, het in kaart brengen van de gevolgen voor uw automatisering of de uitvoering van de regeling.

Maatwerk
Geen pensioenkwestie is gelijk. Daarom kunt u bij Aon rekenen op maatwerk, oplossingen die geheel op uw organisatie worden toegespitst.