Netherlands

Actuarieel advies

 

Internationaal advies beloningen, employee benefits en pensioenen

Beloningen
Multinationale ondernemingen hebben in toenemende mate behoefte aan een wereldwijd beloningsbeleid. Ook willen zij dat beleid professioneel implementeren en vervolgens blijvend centraal monitoren. Aon beschikt over uitgebreide en actuele beloningsdata. Deze zijn gebaseerd op beloningsonderzoeken die wij regelmatig per doelgroep, sector of per land uitvoeren. Mede op basis hiervan adviseren wij bij het opzetten van een complete beloningsstructuur. Ook beschikken wij over programma’s waarmee multinationals hun wereldwijde beloningsbeleid efficiënt kunnen sturen.

Employee Benefits
Employee benefits, waaronder pensioenen, vormen een belangrijk onderdeel van het totale beloningspakket. Anders dan bij directe beloningen zijn er per land grote verschillen in de aard en hoogte van de employee benefits die zijn toegezegd. Om kosten goed te kunnen beheersen, bestaat er bij multinationale ondernemingen een toenemende behoefte te weten welke employee benefits er wereldwijd zijn toegezegd door de onderneming.

Speelt dit ook in uw organisatie? Dan kan Aon u waardevolle ondersteuning bieden. Desgewenst adviseren wij u bij het doen van wereldwijd onderzoek en bij het formuleren van een strategisch beleid op het gebied van employee benefits. Ook bieden wij u geavanceerde systemen om uw employee benefits wereldwijd te kunnen sturen. Ook kan gezorgd worden voor compliance met lokale wet- en regelgeving. Wij zorgen voor benchmarking met de lokale ‘market practice’. En uiteraard zorgen wij voor een efficiënte uitvoering qua kosten en risico’s. Aon adviseert ook over multinational pooling en kan desgewenst optreden als ‘global broker’ voor de (her)verzekerde employee benefits.

Pensioenen
U kunt bij Aon rekenen op complete en integrale oplossingen voor employee benefits en pensioenen. Meer specifiek adviseren wij bij de volgende activiteiten.

  • Het beheersen van internationale pensioenrisico’s.
  • Het coördineren en maken van IFRS- en US GAAP-accounting berekeningen.
  • Het helpen bij het formuleren, uitrollen en monitoren van een wereldwijde pensioenstrategie.

Aon loopt voorop als het gaat om het adviseren over pan-Europese pensioenoplossingen. Onze adviezen hebben geleid tot de succesvolle oprichting van een aantal pan-Europese pensioenfondsen.

Wereldwijde organisatie
Het grote netwerk van Aon stelt u in staat om snel en waar ook ter wereld in te spelen op de actuele lokale situatie als het gaat om beloningen, employee benefits en pensioenen van medewerkers. Aon is een internationale ondernemingen een van de grootste consultants ter wereld op deze terreinen. Wij hebben kantoren in ruim negentig landen. Daar staan meer dan dertigduizend professionals klaar om organisaties te adviseren en te begeleiden.