Netherlands

Meer inzicht in de prestaties van de life cycle beleggingsfondsen

 

Met de Life Cycle Fondsen Benchmark van Aon

Bent u op zoek naar een pensioenuitvoerder voor de uitvoering van uw beschikbare premieregeling? Of wordt uw pensioencontract met uw uitvoerder binnenkort verlengd? Iedere uitvoerder zal u in dat geval een zo aantrekkelijk mogelijk voorstel doen. Hoe bepaalt u welk voorstel voor u het meest aantrekkelijk is?

De Life Cycle Fondsen Benchmark geeft u inzicht in de prestaties van de life cycle beleggingsfondsen van verzekeraars en Premie Pensioen Instellingen (PPI) zodat u de voorstellen veel beter op waarde kunt schatten. De kwaliteit van de beleggingsfondsen in een beschikbare premieregeling (DC) heeft immers veel invloed op de hoogte van het pensioen van uw medewerkers.

De Life Cycle Fondsen Benchmark
De Life Cycle Fondsen Benchmark van Aon is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat Aon sinds 2008 uitvoert onder verzekeraars en PPI's naar de life cycle beleggingsfondsen. De benchmark geeft u een objectief inzicht met betrekking tot:

  • Het behaalde rendement ten opzichte van het risico.
  • De kosten van de beleggingsfondsen.
  • De kwaliteit van de pensioenuitvoerder.

Op basis van het beleggingsrapport kunt u de voorstellen van de diverse pensioenuitvoerders met betrekking tot de aangeboden life cycle beleggingsfondsen beter op waarde schatten.

Wat bieden wij u?
Wij ondersteunen u bij de besprekingen van de pensioenoffertes van de pensioenuitvoerder(s) zodat u op basis van de juiste kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunt onderhandelen en tot de beste keuze komt voor de uitvoerder van de life cycles en PPI's. Indien gewenst kan een investment consultant bij een van de besprekingen aanwezig zijn en de onderhandeling voor u voeren.

Onafhankelijk, objectief en uniek in de markt
Dit onderzoek is het enige onafhankelijke onderzoek van deze omvang dat alle belangrijke pensioenuitvoerders in de markt onderzoekt. Aon heeft voor deze pensioenuitvoerders de beleggingsmogelijkheden van de life cycle producten geanalyseerd. Op basis van onze ervaring kunnen wij stellen dat ruim 90 procent van de deelnemers aan een DC regeling geen actieve keuze maakt voor een beleggingsprofiel. Wij gaan daarom uit van de door de aanbieder aangegeven default life cycle oplossing. Uit het onderzoek volgt een ranking van de aanbieders op het gebied van hun life cycle fondsenaanbod. Met de uitkomsten van deze benchmark gaat u met meer kennis en vertrouwen het offertetraject in om de best passende pensioenregeling voor uw bedrijf te vinden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met Marsha Van Beusekom.