Netherlands

Zijn uw arbeidsvoorwaarden 2020-proof?

 

Meld u hier aan voor één van onze seminars

Arbeidsvoorwaarden vertellen wie je als werkgever wilt zijn, welke (talentvolle) medewerkers je wilt aantrekken, welke beloning je aan de medewerker beschikbaar stelt en hoe ze daarvoor in aanmerking kunnen komen. Het zal medewerkers ook stimuleren hun competenties optimaal te benutten. Tijdens onze seminars bespreken wij een drietal onderwerpen op het gebied van de arbeidsvoorwaardelijke behoeftes van medewerkers.

Arbeidsvoorwaardelijke behoefte per generatie
Uit onderzoek van Aon blijkt dat ruim 35% van de medewerkers aangeeft dat het arbeidsvoorwaardenpakket niet voldoende aansluit bij de persoonlijke situatie/doelstellingen. Medewerkers geven daarbij aan behoefte te hebben aan individuele en gedifferentieerde beloningen, waardering en communicatie. Vanaf 2020 zijn er vijf generaties tegelijkertijd werkzaam op de arbeidsmarkt, die elk zijn eigen specifieke kenmerken en voorkeuren heeft als het gaat om belonen.

Beloningsstrategie veranderen om talent aan te trekken
Uit onderzoek van Aon onder medewerkers van diverse organisaties is gebleken dat ruim de helft (52%) aangeeft dat een goede set (flexibele) arbeidsvoorwaarden van strategisch belang is om aantrekkelijk te zijn als werkgever (imago). Het speelt bovendien een cruciale rol in het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.

Om maximaal effect op uw arbeidsvoorwaarden te behalen en behouden, is het zaak om goed te luisteren naar de behoeften van uw personeel – bij voorkeur tot op individueel niveau. Gaat u dat te ver, houdt dan in elk geval rekening met de diversiteit aan generaties binnen uw personeelsbestand. De beloningsbehoefte verschilt namelijk sterk tussen generaties.

Communicatie over belonen en arbeidsvoorwaarden
Slechts 48% van de medewerkers begrijpt wat u als werkgever aan arbeidsvoorwaarden aanbiedt. En maximaal 9% van de medewerkers weet dit exact te vertalen naar wat dit voor hem of haar betekent. Dit terwijl u 20-30% van uw loonsom investeert in allerlei arbeidsvoorwaarden.

Vertellen wat u aanbiedt, waar men uit kan kiezen en vooral hoe de medewerker optimaal gebruik kan maken van de geboden arbeidsvoorwaarden, leidt tot een hogere medewerkerstevredenheid en productiviteit.