Netherlands

Remote werken: hype of trend?

 

Hybride werken. Remote werken. Werken op afstand. Vaak komt het op hetzelfde neer: we werken steeds vaker tijd- en locatieonafhankelijk. Dit proces is al een tijdje gaande, maar COVID-19 heeft het in een stroomversnelling gebracht. Tijdens de lockdowns werkten we vaker thuis en dat is eigenlijk best goed bevallen. Zowel voor werkgevers als voor de medewerker. We zien deze trend niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Maar is het een tijdelijke hype of een blijvende trend? We gaan in dit artikel dieper in op de laatste ontwikkelingen en zoeken naar het antwoord op deze vraag.

Werken op afstand is vaak efficiënter

Waarom bevalt thuiswerken eigenlijk zo goed? Voornamelijk omdat het ons werk efficiënter maakt. Toen medewerkers door de pandemie niet naar kantoor mochten, zijn werkgevers op zoek gegaan naar middelen om werken op afstand mogelijk te maken. Middelen die het makkelijk maken om snel online te kunnen contacten, afstemmen en vergaderen. Daardoor hoefden we niet meer naar kantoor, klanten en leveranciers. Deze middelen werken ook grensoverschrijdend. Daarmee werd de wereld snel veel kleiner.

Schaarste aan talent opgelost?

Tegelijkertijd is in verschillende sectoren het tekort aan talent flink toegenomen. Denk hierbij aan technisch personeel voor de IT-sector en de chipindustry. Werken op afstand kan een oplossing zijn voor dit schaarsteprobleem. Organisaties kunnen ook nieuw talent aantrekken van over de grens, door hen te laten werken op afstand. Op deze manier hebben werkgevers een grotere vijver om uit te vissen. En het biedt medewerkers een grote mate van flexibiliteit, omdat ze niet meer gebonden zijn aan een locatie, maar ook op afstand - in eigen land of buitenland- kunnen werken.

Werken vanuit een hangmat

Hoe werken op afstand er over een tijdje uitziet weet niemand. Maar we weten wel dat de nieuwe manier van werken vraagt om een aanpassing van het beleid en de instructies van werkgevers. Om te beginnen zijn er duidelijke richtlijnen nodig voor het werken op afstand. Werken vanuit een hangmat klinkt aantrekkelijk en exotisch, maar vragen ook om specifieke acties van de werkgever. Dergelijke internationale reisbewegingen hebben impact op de sociale zekerheid, belastingen, payroll, immigratie en de werkgeversregelingen en -voorzieningen. Denk bij die laatste vooral aan alle gevolgen voor de risico’s en verzekeringen rondom pensioen, zakenreizen, arbeidsongeschiktheid, overlijden, ongevallen, maar ook aan de werkgeversaansprakelijkheid en cyber. Dit brengt met zich mee dat er meer wereldwijde in plaats van lokale benefits, plannen en verzekeringen nodig zijn.

Fysiek en mentaal welzijn

Het thuiswerken heeft ook nieuwe uitdagingen zichtbaar gemaakt. Werk en privé zijn steeds meer door elkaar gaan lopen, waardoor het fysieke en mentale welzijn van medewerkers op een nieuwe manier wordt belast. Veel werkgevers hebben daarom de zorg voor eigen medewerkers geïntensiveerd. Zij zijn op zoek gegaan naar nieuwe en online dienstverlening om ook op afstand goed te kunnen zorgen voor het welzijn en de vitaliteit van hun medewerkers. Ook omdat het ene land betere zorg biedt dan het andere land. Deze diensten zijn op grote schaal ingezet voor mensen die die op afstand werken, maar ook voor het lokale personeel. Doordat deze mensen thuis werkten raakten zij meer buiten het gezichtsveld van de werkgever. Ook voor hen was deze dienstverlening dus meer dan welkom.

Werken op afstand biedt kans voor werkgevers

De toekomst zal uitwijzen of op afstand werken een tijdelijke hype is of een blijvende verandering in onze manier van werken. Duidelijk is op dit moment dat de behoefte aan meer flexibiliteit alleen maar toeneemt, zeker in de sectoren waar talent schaars is. Uit onze laatste peilingen blijkt dat 61% van de werkgevers hun beleid voor remote werken willen heroverwegen. Het is een interessante ontwikkeling om talent te werven en te behouden, die vraagt om het aanscherpen van beleid, instructies, benefits en uitvoering.