Netherlands
 

Verlaging eigen risico medisch-specialistische zorg

 

Kansen en uitdagingen voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van goede zorg in Nederland

Verplicht eigen risico vanaf 2025 naar 150 euro
Het verplicht eigen risico in de medisch-specialistische zorg gaat veranderen. Minister Ernst Kuipers heeft voorgesteld om het eigen risico per behandeling te verlagen naar maximaal € 150 in 2025. Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat mensen de zorg die zij nodig hebben minder snel zullen mijden. Met deze maatregel wordt een besparing van ongeveer € 200 miljoen verwacht. Maar wat zijn de gevolgen van dit wetsvoorstel?

Gevolgen van het wetsvoorstel
De internetconsultatie over het wetsvoorstel is op 5 april 2023 gesloten en heeft verschillende reacties opgeleverd:

  • een verwachte toename van de patiĆ«ntvraag,
  • meer onduidelijkheid en vragen over het eigen risico
  • en het risico dat de zorgpremie verder omhoog gaat als de besparing niet wordt gerealiseerd.
  • er is geen oplossing voor de jaargrensproblematiek
  • er kan verwarring ontstaan bij verzekerden over het verschil tussen een behandeling en een dbc (een diagnose-behandelcombinatie is een bundel van zorg en behandelingen bij een bepaalde zorgvraag).

Het wetsvoorstel om het eigen risico in de medisch-specialistische zorg te verlagen kan een impact hebben op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van goede zorg in Nederland. Aan de ene kant kan het verlagen van het eigen risico ervoor zorgen dat mensen sneller zorg zoeken en daardoor meer gebruik zullen maken van medisch-specialistische zorg. Dit kan de druk op zorgverleners verhogen.

Aan de andere kant kan het verlagen van het eigen risico ook leiden tot hogere kosten voor de zorgverzekeraars, die deze kosten vervolgens doorberekenen aan de premiebetaler. Als gevolg hiervan kunnen de premies voor zorgverzekeringen toenemen.

Belang van werkgevers
Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van zorgmijding door hun medewerkers. Het aanbieden van een goede collectieve zorgverzekering kan hierbij helpen. Hierdoor hebben medewerkers bijvoorbeeld toegang tot aanvullende zorg die niet onder het eigen risico valt, waardoor ze minder snel geneigd zijn om noodzakelijke zorg te mijden. Daarnaast kunnen werkgevers voorlichting geven over de verschillende mogelijkheden die er zijn om zorgkosten te verminderen.

Voordelen van een collectieve zorgverzekering
Een collectieve zorgverzekering kan verschillende voordelen bieden. Zo kunnen medewerkers korting krijgen op de premie voor aanvullende verzekeringen en kunnen zij profiteren van extra vergoedingen, zoals voor fysiotherapie. Dit kan ervoor zorgen dat zij eerder de juiste hulp zoeken. Daarnaast kan een collectieve zorgverzekering voor werkgevers een belangrijk middel zijn om hun medewerkers te ondersteunen en te laten zien dat zij om hun gezondheid en vitaliteit geven.

Naast het bieden van korting en extra vergoedingen, zijn er nog andere manieren waarop een collectieve zorgverzekering zorgmijding kan voorkomen. Zo kan de werkgever specifieke afspraken maken met zorgaanbieders om wachttijden te verkorten. Of zij kunnen medewerkers via de zorgverzekering andere ondersteuning bieden, zoals preventieve gezondheidsprogramma's, persoonlijke ondersteuning en begeleiding bij het vinden en ontvangen van de juiste zorg.

Wat te doen?
Al met al kan het wetsvoorstel een complexe impact hebben op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van goede zorg in Nederland. Het is belangrijk om bij het besluit rondom het wetsvoorstel zorgvuldig te kijken naar de mogelijke gevolgen ervan en oplossingen te vinden om negatieve gevolgen te minimaliseren.

Voor werkgevers is het de moeite waard om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te investeren in de gezondheid van medewerkers en hiermee zorgmijding, en daarmee een mogelijke hogere verzuimlast, te voorkomen.

Praktijkvoorbeeld
Iemand gaat naar een arts in het ziekenhuis voor een behandeling. De dbc (de declaratiecode van de behandeling) stelt dat de bijbehorende behandeling € 500 kost. Daarnaast gebruikt deze persoon voor een andere aandoening voor € 100 aan geneesmiddelen.

Kosten in de huidige situatie: Met de behandeling van de arts betaalt deze persoon direct volledig zijn verplicht eigen risico van € 385.

Kosten in de nieuwe situatie: Deze persoon betaalt € 150 voor de behandeling (tenzij deze langer dan 120 dagen duurt) en € 100 voor de geneesmiddelen. Hij betaalt dus minder verplicht eigen risico (€ 250 in plaats van € 385). In de nieuwe situatie maakt deze persoon het verplicht eigen risico dus niet direct vol met de behandeling van de arts.

Michael Krul (Health Expert, Aon) heeft een passie voor gezondheid en verdiept zich in de betaalbaarheid en beschikbaarheid van goede zorg te bevorderen. Als Health Expert streeft hij ernaar om zoveel mogelijk mensen te helpen hun volle potentieel te bereiken.