Netherlands
 

Belangrijke wijziging in proces 1e en 2e ziektejaar

 
 
 

Met ingang van 1 juli 2023 is er iets veranderd in de procesgang eerste en tweede ziektejaar. De wijziging is specifiek gericht op het plan van aanpak dat medewerker en werkgever uiterlijk in week 8 van de ziekmelding opstellen. Sinds 1 juli 2023 moet er een visie op de re-integratie worden toegevoegd aan het plan van aanpak of de eerstejaarsziektebeoordeling. Wanneer het plan van aanpak wordt bijgesteld, moet ook deze visie worden bijgesteld.

Wat staat er in het huidige plan van aanpak bij re-integratie?
Het plan van aanpak stelt u samen met de medewerker op. Hierin legt u de afspraken vast over het doel en de gewenste uitkomst van de re-integratie van uw medewerker. Welke activiteiten worden ondernomen en in welk tijdsbestek? Welke afspraken heeft u met uw werknemer gemaakt over zijn re-integratie? In het veelgebruikte format van UWV werd al gevraagd naar de visie van de medewerker over de functie, de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsverhouding, de visie van de werkgever over de medewerker en de functie. Deze visie wordt dus uitgebreid.

Wat is er veranderd per 1 juli 2023?
In het plan van aanpak en de eerstejaarsziektebeoordeling moet sinds 1 juli de visie op de re-integratie worden opgenomen. De visie is gericht op zowel de korte als lange termijn en kan, net als het plan van aanpak zelf, regelmatig bijgesteld worden als daar aanleiding toe is. Het doel van deze wijziging is het bevorderen van het gesprek over de re-integratie waardoor de betrokkenheid van werkgever en medewerker wordt vergroot en de kans op een succesvolle re-integratie groeit. De visie is een hulpmiddel om dit doel te bereiken.

Gebruik het nieuwe format
Zorg er daarom voor dat u vanaf nu voldoet aan deze wijziging in de procesgang. Een niet compleet re-integratieverslag kan leiden tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting voor u als werkgever. Het ministerie van Sociale Zaken heeft bevestigd dat, op dit moment, het ontbreken van de visie echter niet zal leiden tot een administratieve of inhoudelijke sanctie. U vindt het nieuwe format van UWV via de website van UWV. U bent niet verplicht dit format te gebruiken.

Wij helpen u graag
Om een heldere visie op te stellen, is enige kennis van de relevante wet- en regelgeving, het re-integratieproces en de eigen verantwoordelijkheden vereist. Wij ondersteunen u hier graag bij. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.