Netherlands

Verlenging ISO-certificering

 

Jaarlijks wordt het Casemanagement Center van Aon, Aon Verzuimadvies en WIA Casemanagement, getoetst op kwaliteit. Dit gebeurt op basis van de ISO 9001:2015-certificering, een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Om te borgen dat we aan de ISO 9001 eisen blijven voldoen, vindt jaarlijks een controle-audit plaats. Op 21 november vond de onafhankelijke audit voor de ISO 9001:2015 plaats. Na een volle dag verklaren, bewijzen en inzicht geven was het resultaat dat de certificering met drie jaar is verlengd. Deze certificering is de bevestiging dat we een goed beleid hebben op het gebied van kwaliteitsmanagement.


Tijdens de audit is gekeken naar onder andere:

  • Het voortdurend verbeteren van processen,
  • Klanttevredenheid,
  • Bedrijfspresentatie,
  • Samenwerkingspartijen,
  • Processen.


Het afgelopen jaar hebben we met het Casemanagement Center van Aon flinke stappen gezet in het kader van verbetering. Met de overgang naar het nieuwe verzuimsysteem Xpert Suite hebben we de nieuwste technologie in huis op het gebied van verzuimmanagement. Ook blijven we onze dienstverlening optimaliseren, zodat wij u op basis van de laatste ontwikkelingen kunnen adviseren en ondersteunen.