Netherlands

Zelfvertrouwen groeit in een diverse, inclusieve en gelijkwaardige omgeving

 

Wanneer uw medewerkers beschikken over voldoende zelfvertrouwen zijn zij niet snel uit het veld geslagen door kritiek of de mening van anderen. Wanneer iedereen binnen de organisatie de ruimte krijgt om met vertrouwen een mening te geven of op een andere manier op de voorgrond durft te treden, komt dat het succes van de organisatie ten goede. Helaas zijn er veel factoren die van invloed kunnen zijn op het zelfvertrouwen van medewerkers. Waarom is het zo belangrijk om hier als werkgever oog voor te hebben?

Er niet bij horen tast gevoel van zelfvertrouwen aan
Het zelfvertrouwen van mensen kan op veel verschillende manieren aangetast worden. Kritiek op het functioneren, een competitieve omgeving, gebrek aan erkenning, machtsspelletjes of roddelen en pesten. Het is verleidelijk om te bedenken dat het binnen uw organisatie wel meevalt. Maar het gevoel er niet bij te horen, komt misschien vaker voor dan u denkt. Daarom enkele voorbeelden:

  • De bouw is een traditionele mannenwereld. Gelukkig zien we ook steeds meer vrouwen op de bouwplaats. Maar die moeten wel tegen een stootje kunnen, want er worden nog genoeg flauwe grappen die vrouwen wijzen op hun ‘anders’ zijn. Is dit een kwestie van ‘niet zeuren’? Of is het beter dat de werkgever helder communiceert over wat wel en niet acceptabel is?
  • Een collega komt in traditionele kledij die haar culturele achtergrond weerspiegelt naar het werk. Sommige medewerkers zien dit als een statement dat zij wil maken. Als zij op een andere dag kiest voor moderne, modieuze kleding, vinden sommige medewerkers dat zij haar eigen identiteit verloochent. In beide gevallen voelt het voor deze medewerker alsof zij ‘er niet bij hoort’.
  • Een laatste voorbeeld: Bij bedrijf X heeft de manager tijdens het teamoverleg altijd het hoogste woord. Hij is ‘recht voor zijn raap’ en door zijn directe stijl van leidinggeven, vinden de meer timide medewerkers het lastig om het woord te nemen, laat staan dat zij de manager durven tegen te spreken. Veel belangrijke inzichten en kennisdeling gaat op deze manier verloren.

Zelfvertrouwen van medewerkers laten toenemen
Wat deze voorbeelden ons vooral leren, is dat iedereen met een andere bril naar de wereld kijkt, omdat we worden gevormd door onze eigen ervaringen en overtuigingen. Het gaat er niet om dat we allemaal hetzelfde over dingen denken. Het is belangrijker dat we onszelf accepteren voor wie we zijn en ons niet te laten beperken door de verwachtingen en meningen van anderen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Medewerkers kunnen hierbij wel wat hulp gebruiken van de werkgever. Maar wat kan de werkgever doen om het zelfvertrouwen van medewerkers te verbeteren?

Wat kunt u doen als werkgever?
U stimuleert zelfvertrouwen, zelfontwikkeling en groei door te investeren in diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid op de werkvloer. Hoe kunt u dit doen? We geven drie voorbeelden:

  • Organiseer workshops of trainingen over onbewuste vooroordelen (unconscious bias). Dit geeft medewerkers inzichten in hun blik op anderen waarvan ze zich niet bewust zijn.
  • Implementeer een mentorprogramma waarbij ervaren medewerkers als mentor worden gekoppeld aan nieuwe medewerkers. Om meer begrip voor elkaar te kweken, kiest u ervoor om mensen van verschillende culturele achtergronden en levenservaringen aan elkaar te koppelen.
  • Organiseer intervisie op belangrijke pijlers: financieel, sociaal, fysiek, mentaal en loopbaan. Creëer een vertrouwde omgeving waarin medewerkers in een vaste, stabiele groep met elkaar in gesprek kunnen over deze onderwerpen.

Investeren in zelfvertrouwen loont
Het gevoel hebben ergens niet bij te horen heeft een grote impact op het zelfvertrouwen van medewerkers. Het kan van grote invloed zijn op het werkgeluk en de prestaties van medewerkers, en daarmee op het verloop en het verzuim binnen de organisatie. Het is daarom van groot belang dat de werkgever zich ervoor inspant dat iedere medewerkers zelfvertrouwen heeft en zich een belangrijk onderdeel van het geheel voelt. Wilt u weten hoe divers en inclusief uw organisatie echt is? Maak dan nu gebruik van onze DEIB-audittool. De tool geeft u inzicht in de effectiviteit van uw huidige DEIB- strategie en het beleid. Het laat zien wat goed gaat, maar brengt ook verbeterpunten aan het licht. Deze informatie helpt u bij het prioriteren van DEIB-initiatieven die verbonden zijn aan uw bedrijfsresultaten.