Netherlands

Bied betekenisvol werk en wordt een aantrekkelijke werkgever

 

Verbind het doel van uw organisatie met de waarden en ambities van uw medewerkers

Betekenisvol werk is de beste beloning voor medewerkers. Werkgevers proberen daarom steeds vaker hun bedrijfsdoelstellingen en -activiteiten af te stemmen op zaken waar hun medewerkers om geven. Dat helpt ze talent aan te trekken en vast te houden. Samen dezelfde doelen nastreven, stimuleert bovendien de prestaties van medewerkers. De COVID-19-pandemie is disruptief en heeft een transformerend effect; we hebben ons allemaal moeten aanpassen. Alle snelle en onvoorspelbare veranderingen die we hebben doorgemaakt en nog gaan doormaken hebben onze veerkracht en flexibiliteit op de proef gesteld. Maar het geeft ook ruimte om stil te staan bij wat we doen en onszelf opnieuw uit te vinden.

Voor velen is 2020 een reset-knop geworden. Bedrijven heroverwegen hun bedrijfsmodel en mensen bezinnen zich op wat voor hen echt belangrijk is, privé en voor hun loopbaan. Een zinvolle bijdrage leveren is een bron van verbinding en laat ons beter presteren. Werkgevers kunnen dit moment gebruiken om te beoordelen wat belangrijk is voor medewerkers en hun strategie aanpassen aan deze waarden en doelen. Zoals maatschappelijk verantwoorde activiteiten, inzet op diversiteit en inclusie, vitaliteit of het intensiever betrekken van medewerkers bij de koers van de organisatie. Met andere woorden, waar wilt u dat het bedrijf voor staat in de toekomst?

Organisatorische waarden als drijvende kracht

Om de motivatie en prestaties van uw medewerkers te verhogen is het essentieel dat u hun ambities en waarden begrijpt. Wanneer u deze verbinding maakt, zullen medewerkers zich meer op een zinvolle manier inzetten voor hun werk en hun werkgever. Om dat te bereiken moet er wel ruimte zijn voor zowel mislukking als succes. Het is niet eenvoudig om een werkplek te ontwikkelen die gericht is op het grotere geheel. Het vereist visie, vertrouwen in medewerkers en beschikbare middelen. Organisaties die dit succesvol doen, bieden medewerkers voortdurend toegang tot leerervaringen en leiderschap. Daardoor ontstaat een onbetaalbaar veilige werkomgeving en een ontembare dadendrang op de werkplek.

Je plek in de wereld vinden

Begrijpen wat jouw plek in de wereld is, duurt voor sommigen een leven lang, maar is nu belangrijker dan ooit. 84% van de millennials zegt dat ze op zoek zijn naar betekenisvol werk, waarbij de meesten zelfs bereid zijn om een loonsverlaging te accepteren om iets zinvollers te doen. Verrassend is de constatering dat 94% van de medewerkers aangeeft dat ze bij hun organisatie blijven als deze in hun loopbaanontwikkeling investeert. Terwijl slechts een derde van alle werkgevers dat ook daadwerkelijk doet. Bijna de helft van alle 55-plussers zegt dat ze geen opleiding of ontwikkeling volgen. In de praktijk wordt er dus maar weinig concreet invulling gegeven aan de waarden die bedrijven zeggen belangrijk te vinden. Maar op die manier zijn deze beloften zinloos en werken ze averechts: ze worden een bron van ontevredenheid onder medewerkers.

Dora Horjus, Managing Director Health bij Aon, organisaties zien training en ontwikkeling steeds minder als puur een investering die het bedrijf direct resultaat moet opleveren. "We moeten mensen ondersteunen hun eigen weg en beste versie van hun zelf te vinden in hun leven én carrière. Het gaat om het vinden en stimuleren van de intrinsieke motivatie van mensen, en die matchen met wat de organisatie te bieden heeft. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder."

Laat zien welke keuzes medewerkers hebben

Om de drijfveren en wensen van medewerkers te begrijpen, moeten werkgevers een zinvolle dialoog met ze aangaan, ze in staat stellen creatieve oplossingen te bedenken en bedrijfsdoelen op zo’n manier verwoorden dat ze weerklank vinden binnen de organisatie. Dora is het daarmee eens en zegt dat werkgevers hun medewerkers goed kunnen helpen om hun mindset te veranderen: "Het maakt een groot verschil wanneer je mensen bewust maakt van de -persoonlijke- oplossingen en keuzes die voor handen zijn. Dat moet je heel expliciet maken. Veel bedrijven hebben – net als individuen - hun toekomst vaak alleen gezien in termen van groeien, verbeteren en uitbreiden. Maar ook voor bedrijven is het tijd voor herbezinning."
Een organisatiecultuur ontwikkelen gericht op de groei van medewerkers en het bedrijf is niet eenvoudig. Maar we kunnen bouwen op wat we tijdens de pandemie hebben geleerd. Er zijn enkele belangrijke principes om rekening mee te houden bij de ondersteuning van uw mensen, om de betrokkenheid bij uw organisatie te vergroten.

Creëer keuzemogelijkheden. Zoveel mogelijk.

Iedereen is anders. Door werkmethoden te veranderen en meer flexibiliteit in het werken toe te staan, kunnen werkgevers heel kosteneffectief grote voordelen realiseren. Het is daarbij is het cruciaal dat mensen weten wat er voor hen beschikbaar is. Daar valt in praktijk nog veel te winnen. Door medewerkers zelf te laten kiezen wat goed voor hen is, ontstaat er meer balans en stabiliteit en veiligheid. Dora is het ermee eens dat er in de toekomst geen excuses kunnen zijn om mensen niet te voorzien van wat ze echt nodig hebben: "Met betrekking tot onze gezondheid en vitaliteit hebben we een bepaalde basiszekerheid nodig in het leven. De werkgever speelt hierbij een belangrijke rol. Als we echt veerkracht willen creëren, moeten we gezondheid en vitaliteit zien als een fundamentele vrijheid die voor iedereen beschikbaar is. Het geeft ons gemoedsrust dat we hier in tijden van crisis op kunnen terugvallen."

Luisteren. Gewoon luisteren.

Opties bieden is het startpunt van een goed doordachte vitaliteitstrategie. Maar de wereld verandert voortdurend, net als onze medewerkers. Nieuwe technologieën, belangrijke life events, nieuwe interesses. Wanneer je als werkgever goed luistert, zie je dit soort veranderingen op tijd aankomen. Van thuiswerken was bijvoorbeeld allang al ruim voor de pandemie bekend dat het grote voordelen bood. De meeste medewerkers vragen al veel langer om meer flexibiliteit op dit vlak.

Normaliseer flexibiliteit. Doorbreek taboes.

Wanneer mensen verplicht worden om op kantoor aanwezig te zijn, kan dat stress opleveren of mensen kunnen het gevoel krijgen dat ze gecontroleerd worden. Maar door duidelijk te maken wat de norm is en door zorg en toewijding te tonen, leren medewerkers geleidelijk om te gaan met nieuwe vrijheden, van bijvoorbeeld thuiswerken. Dora merkt hierover op: "De grootste uitdaging is wat sociaal en cultureel aanvaardbaar is. Als minder uren werken de vitaliteit en inzetbaarheid verhoogt, is dat een prima alternatief. Maar veel werkgevers durven dit niet aan. COVID-19 heeft ons unieke inzichten gegeven in wat de alternatieven zijn. Die lessen kunnen we gebruiken om de wereld te bouwen die we willen, in plaats van een die we hebben geërfd."

Openstaan voor nieuwe zienswijzen

Dit is het moment voor bedrijven om opnieuw na te denken over hoe ze zijn voorbereid op de toekomst en hoe hun strategieën ten goede kunnen komen aan iedereen. Dora: "Steeds meer landen en bedrijven kijken vanuit het perspectief van inzetbaarheid en echte opbrengst. Dat betekent ook dat je open kunt staan voor nieuwe zienswijzen, zoals vierdaagse werkweken of een basisloon van de staat, omdat dit de weg effent voor een grotere productiviteit en vitaliteit."

Een positieve cultuur kan een heel bedrijf beïnvloeden en het door onvermijdelijke uitdagingen heen helpen. Maak kennis met de opkomende, veerkrachtige organisaties. Baanbrekende bedrijven die vitaliteit op het werk opnieuw definiëren en daarmee buitengewone resultaten realiseren.